Je jediným dieťaťom súčasného japonského cisára Naruhita (61). Napriek tomu Aiko (20) zrejme nikdy neprevezme panovníctvo, pretože je žena.

Zákon, ktorý zakazuje ženám stať sa cisárovnou, zaviedli v krajine vychádzajúceho slnka v roku 1889. Dnes však Japonsko na to dopláca, pretože vo vladárskej dynastii je kríza týkajúca sa mužských potomkov. V súčasnosti existujú traja dediči, ktorí by mohli prevziať vládu cisára Naruhita: Naruhitov brat Akišino (56), jeho syn princ Hisahito (15) a princ Masahito. Posledný menovaný je strýkom súčasného cisára a v novembri oslávil 86. narodeniny.

Táto situácia vyvolala ešte v roku 2005 diskusiu v parlamente. Politici však, zdá sa, nie sú naklonení ženskej vládkyni. Napríklad japonskí nacionalisti chcú umožniť adopciu mužov z bývalých cisárskych rodín, ktoré boli po druhej svetovej vojne zbavené postavenia. Situácia sa ako-tak upokojila po tom, ako sa narodil princ Hisahito. Vláda vkladá všetky nádeje do mladého princa, ktorý jedného dňa bude musieť splodiť syna, aby zachránil monarchiu.

Japonský národ má však na situáciu iný názor než politici. Prieskumy ukazujú, že ľudia by ženu pri moci prijali, dokonca podporili. Reforma, ktorá by Aiko umožnila nastúpiť na trón, je však v nedohľadne.

Diskusia