Od Maďarska ju delí len tok rieky Ipeľ, cez ktorý možno za normálnych okolností zájsť na prechádzku k južným susedom. V obci Bušince, neveľmi dotknutej ruchom civilizácie, nachádzajú svoju novú identitu.

Druhá najväčšia obec vo Veľkokrtíšskom okrese leží na akejsi periférii stredu, ako to celkom výstižne pomenoval starosta Zoltán Végh. Do Bratislavy a Košíc je odtiaľ približne rovnako ďaleko, do Budapešti necelé dve hodinky cesty. Napriek tomu sú Bušince tak trocha v ústraní, minimálne čo sa týka prístupu. Merať tam cestu však rozhodne nie je na škodu. Nielen v okolí, ale aj v samotnej obci nájdete viacero zaujímavostí. Napríklad peší most, nesúci farby dvoch štátov, pekné dedinské múzeum, kde práve rekonštruujú pamätnú izbu známeho leteckého konštruktéra Aladára Zsélyiho či minerálnu vodu zvanú šťavica s vysokým obsahom horčíka, vhodnú na tráviacu sústavu.  

Pomerne kľukatými cestami sa na starostovskú stoličku dostal aj Zoltán Végh. Po absolvovaní ekonomickej univerzity vystriedal zamestnanie učiteľa na strednej aj základnej škole, opatrovníka šiestich detí v severnom Anglicku a pomerne dlhý čas strávil v medzinárodnej prepravnej spoločnosti zameranej aj na námornú dopravu. „Po vyše jedenástich rokoch ma to už ťahalo domov. Aj na základe predchádzajúcich skúseností v miestnej samospráve som to skúsil vo voľbách starostu a bol som úspešný,“ spomína na rok 2010. Odvtedy je už tretie volebné obdobie ponorený do svojich neľahkých povinností.

Bušince

Poloha: Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, región Novohrad

 

Prvá písomná zmienka: 1248

 

Rozloha: 12,5 km2

 

Nadmorská výška: 162 m.n.m.

 

Počet obyvateľov: 1 410 (ku koncu roka 2020)

 

Vývoj nezamestnanosti v okrese (vždy ku koncu roka):

2012 – 25,87

2013 – 23,37

2014 – 22,17

2015 – 18,45

2016 – 13,74

2017 – 9,18

2018 – 7,01

2019 – 6,40

2020 – 10,44

2021 (apríl) – 11,14

Plány s čistiarňou

Medzi najväčšie problémy, ktoré sa snažil od začiatku svojho starostovania riešiť, patrí modernizácia systému odpadového hospodárstva aj nastavenie cesty, ako čo najefektívnejšie narábať s finančnými prostriedkami. „Šetriť sa snažíme aj využívaním rôznych fondov či malých grantov, finančné zázemie máme stabilizované dobre. Veľa nás stojí udržiavanie miestnych komunikácií, objektu deväťročnej základnej školy s 241 žiakmi a dvoch materských škôl, kde je dokopy 55 detí. Hoci tu mám od svojich predchodcov poriadnu kopu projektov, kanalizáciu sa nám zatiaľ vybudovať nepodarilo. Fungujeme tak na báze vývozu žúmp, ktorý zabezpečuje obec za prijateľné ceny. Momentálne sa zameriavame na vybudovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV), aby sme likvidáciu splaškov zvládali hospodárnejšie a nevyvážali ich do Veľkého Krtíša. Tým by sme urobili základný krok pre neskoršie vybudovanie kanalizácie. Na projekt ČOV sme vybrali štátny pozemok a obec má záujem o jeho odkúpenie, ale už pol roka čakáme na vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu,“ povzdychne si starosta.

ĎALŠIE FOTOGRAFIE Z BUŠINIEC NÁJDETE V GALÉRII

Cesty? Samá jama...

Ako sme sa na vlastnej koži presvedčili, cestné komunikácie v okolí Bušiniec sú doslova katastrofálne. Autá sa musia vyhýbať hlbokým kráterom, ktoré sú v lepšom prípade označené farebným sprejom. „Z ktorejkoľvek strany k nám idete, všade je to rovnaké. Čo k tomu povedať? Že je to hanba. Diaľnica nás obchádza, čerpanie európskych fondov máme dlhodobo úbohé, cestnú infraštruktúru v dezolátnom stave. Mal by sa zjednodušiť najmä legislatívny proces, ale obávam sa skôr opaku. A čas beží,“ upozorňuje Zoltán Végh.

Obec sa snaží udržiavať v slušnom stave aspoň miestne komunikácie, pričom na ich opravu využíva na 90 percent vlastné finančné zdroje. „Pokiaľ neušetríme, požičiame si,“ vysvetľuje starosta. Investície smerujú aj do bezpečnosti, napríklad na oplotenie budov s cieľom zabrániť krádežiam a poškodzovaniu obecného majetku. V obci zriadili aj občiansku poriadkovú hliadku.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia