Oravčania sú ochotní rešpektovať všetky pravidlá, aby mohli ich deti chodiť do školy a miestni kňazi slúžiť v chrámoch sväté omše.

Verejné bohoslužby

Náš rozhovor so starostom Mútneho sa končí takmer hádkou, keď príde reč na kostoly. Argumentujeme, pýtame sa ho, či je vhodné, keď v slovenských nemocniciach zomrie denne priemerne sto ľudí a ide aj o pacientov v strednom a mladom veku, otvoriť chrámy.

„Denne autobusy zvážajú ľudí do automobiliek. Aj u nás prejde autobus po celom regióne, v každej dedine nastupujú ďalší a ďalší ľudia, pričom pri nástupe nie sú nutné žiadne hygienické opatrenia, len rúško. Alebo také supermarkety, kde sa na veľkej ploche stretáva množstvo ľudí. Viera v Boha je na Orave silno zakorenená, je to dané historicky. Náboženstvo nám pomáha zvládať ťažké časy, zvlášť teraz počas pandémie. Konzultovali sme túto situáciu s našimi kňazmi. Sú ochotní slúžiť denne nie dve, ale aj sedem svätých omší, aby v kostoloch bolo menej ľudí než obvykle.

Nemáme problém či už v prípade kostolov, alebo škôl investovať do germicídnych žiaričov, ktoré dezinfikujú vzduch. Namiesto rúška budeme nosiť respirátor, trváme však na tom, aby sme mohli otvoriť kostoly a školy. My predstavitelia samospráv a duchovní otcovia príslušných farností žiadame vládu o povolenie verejného slávenia bohoslužieb. Myslíme si, že potvrdenie z testovania v málo zamorených okresoch by malo byť skutočnou priepustkou nielen do veľkých automobiliek, závodov a supermarketov s potravinami, ale aj pre vzdelanie a relígiu,“ argumentuje starosta Mútneho.

O tom, že sa nachádzame v regióne so silným náboženským cítením, sa presviedčame aj na vlastné oči. Starosta nám ukazuje miestny kostol, ktorý je bezpochyby dominantou dediny. Doslova svieti novotou. Vlani ho rekonštruovali, kapacitne rozšírili, takmer všetky nemalé náklady pokryli zo zbierky, prispievali hlavne miestni ľudia. Aktuálne má starosta na stole nový projekt – na kopci v dedine chcú vybudovať krížovú cestu, opäť sa spoliehajú na to, že peniaze získajú od miestnych sponzorov.

Článok pokračuje na následujúcej strane.

Diskusia