Je to alarmujúce. Až takmer v 32 percentách slovenských dedín majú ľudia problém s prístupom k lekárskej starostlivosti.

Nemajú náhradu

Na alarmujúci stav v našej krajine upozorňuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Zrealizovalo prieskum, z ktorého vyplynulo, že prístup k primárnej lekárskej starostlivosti (všeobecný lekár pre deti, dospelých, gynekológ a zubný lekár) nemá priamo v obci celkovo 31,8 percenta samospráv. Obyvatelia ju musia vyhľadávať v okolitých obciach alebo mestách. „Zistili sme, že jedna tretina obvodných lekárov v našich ambulanciách je už v dôchodkovom veku. Len čo odíde obvodný lekár do dôchodku, v regiónoch za neho nemáme náhradu. Podobne je to s detskými lekármi. Je to vážny problém,“ upozornila predsedníčka sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS Božena Kováčová.

Združenie miest a obcí Slovenska sa venovalo aj otázkam dopravnej dostupnosti vybraných ambulancií. Do ambulancie všeobecného lekára pre dospelých majú do najbližšieho mesta či dediny priamy spoj do 15 minút obyvatelia 69,4 percenta samospráv. Viac ako 15 minút trvá cesta obyvateľom z 23,6 percenta miest a obcí. Do ambulancie všeobecného lekára pre deti cestujú 15 minút rodičia zo 61,3 percenta samospráv. Viac ako 15 minút to trvá obyvateľom v prípade 29,5 percenta miest a obcí.

Do gynekologickej ambulancie majú do najbližšej obce priamy spoj (autobus, vlak) do 15 minút obyvatelia 44,8 percenta samospráv. Viac ako 15 minút to trvá obyvateľom v prípade 43,3 percenta miest a obcí. Do zubnolekárskej ambulancie cestujú menej ako 15 minút obyvatelia 55,1 percenta samospráv. Viac ako 15 minút to trvá obyvateľom z 35,7 percenta miest a obcí. Výsledky prieskumu budú podkladom na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý prebieha vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Rezidentský program

Podľa štatistík ministerstva zdravotníctva vo veku nad 65 rokov pracuje na Slovensku viac ako 480 všeobecných lekárov pre dospelých a vyše 300 pediatrov. Najviac lekárov vo veku nad 65 rokov pracuje v samosprávnych krajoch Bratislava a Košice. Rezort sa nádeja, že tento problém vyrieši pomocou projektu Rezidentský program. Ministerstvo chce cez program dostať mladých do zdravotníckych zariadení v mieste ich bydliska, a teda napríklad aj na vidiek, kde nie je vysoký záujem o prácu v ambulancii. Prvých absolventov bude mať Rezidentský program v roku 2027, a to konkrétne v odbore všeobecné lekárstvo. Celkovo je v projekte zaradených 272 rezidentov, z toho 191 pre všeobecné lekárstvo a 81 pre pediatriu.

Primárna lekárska starostlivosť chýba 32 percentám samospráv. Medzi nimi je aj OBEC HAJNÁČKA v okrese Rimavská Sobota. Čím chcú prilákať lekárov sa dozviete v najnovšom vydaní týždenníka Život.

Diskusia