Ich mená sa po stáročia spájajú s LÁSKOU až za hrob, a hoci sa ich príbehy neraz skončili tragicky, nevytratili sa z našich spomienok, sú stále živé.

Legendy o nesmrteľných milencoch pretrvali veky. Za niektorými stáli uznávaní spisovatelia. Či mali reálny základ alebo za nimi bola fantázia literátov, nevedno. Mnohí ľudia však dodnes veria, že boli skutočné. Takúto polemiku vyvoláva i romanticko-dramatický príbeh Romea a Júlie z pera Williama Shakespeara. Nedávno sa objavili správy, že významný anglický sa dramatik pri písaní inšpiroval skutočnou udalosťou. Ktorou, tu sa zdroje rôznia, pretože uvádzajú hneď dva pramene. Podľa prvého v roku 2013 v Rumunsku pri vykopávkach objavili hrob dvoch mladých ľudí, muža a ženy, ktorí sa držali za ruky. Ostatky tiel pochádzali z rokov 1450 až 1550.

Ak nás miluje čo len jeden človek, miluje nás celý svet.

Paolo Coelho, brazílsky spisovateľ

Podľa odborníkov sa však ľudia v tom období pochovávali samostatne, nie spoločne. Tento objav archeológov prekvapil, považovali ho za ojedinelý. Na temene mladého muža objavili úder tupým predmetom, ktorý mu zlomil väzy. Smrť mladej dievčiny nemala nijakú zjavnú príčinu, nešlo však ani o samovraždu, pretože vtedy sa považovalo za najväčší hriech vziať si život. Ak sa k takémuto činu predsa len niekto odhodlal, pochovali ho v hromadnom hrobe. Nech už bola príčina ich smrti akákoľvek, mladí ľudia neodišli z toho sveta dobrovoľne a evidentne aj po smrti chceli byť spolu.

Možno práve ich príbeh oslovil Williama Shakespeara a ten z neho vychádzal pri písaní najznámejšej milostnej tragédie. Alebo sa dostal k informáciám o nešťastnej udalosti, ktorá sa odohrala v talianskej Bologni o tristo rokov skôr, ako sa pustil do svojho slávneho románu. Šľachtické rodiny v meste boli v 12. a 13. storočí rozdelené na dva tábory: na jednej strane boli cisárovi prívrženci, na druhej pápežovi stúpenci. Obom išlo o moc, a tak medzi sebou zvádzali boje. Rody na oboch stranách vychovávali svojich potomkov k nenávisti k protivníkom. Lenže láske rozkázať nedokázali.

Mladý šľachtic Malatesta pochádzal z vplyvnej bolonskej rodiny, ktorá podporovala cisára. Na prechádzke s priateľmi kráčala oproti nim so slúžkou krásna 15-ročná Virginia. Rovnako aristokratka, lenže jej rodičia stáli na strane pápeža. Bola to láska na prvý pohľad. Chceli byť čo najčastejšie spolu, preto sa začali tajne stretávať. Otec mladej dievčiny zrejme čosi tušil a vždy, keď odchádzal z domu, zatváral ju do veže. Malatesta nechcel byť bez svojej milovanej, podplatil preto slúžku, aby ho za ňou púšťala. Zaľúbenci sa rozhodli, že spolu ujdú. Virginia nemienila zostať v dome, kde rodičia všetku pozornosť venovali štyrom bratom a o nej rozmýšľali ako o veci, ktorú vydajom vymenia za bohatstvo nejakého šľachtica.

Významný anglický dramatik, spisovateľ a herec WILLIAM SHAKESPEARE.
Zdroj: Getty Images

Mladí ľudia si naivne mysleli, že keď ujdú a strávia spolu noc, nikto im už nebude brániť v sobáši. Príležitosť sa im naskytla zakrátko. Malatestova rodina odišla do svojho vidieckeho sídla a palác v meste bol okrem pár sluhov prázdny. Virginia prišla za svojím milým a noc im ubehla veľmi rýchlo. Ráno však malo nečakané rozuzlenie. Do spálne vtrhol dievčinin otec aj s jej bratmi a Malatestu usmrtili. Kým sluhovia pribehli na pomoc, mladý muž bol mŕtvy a nežila ani Virginia. Tú našli na balkóne visieť cez zábradlie s plachtou omotanou okolo krku. Otec i bratia rozšírili, že sa z nešťastnej lásky obesila. Málokto tejto verzii uveril. Ľudia sa skôr prikláňali k názoru, že otec i bratia takto odstránili „hanbu“ rodiny. Pomste však neunikli ani oni. Otec s dvomi synmi musel utiecť z mesta po tom, ako jeho ďalším dvom potomkom odťali hlavu. Virginiu i Malatestu jeho rodičia pochovali spolu v hrobke v rodinnej kaplnke San Giacomo dei Carbonesi. Tento skutočný príbeh mohol poslúžiť slávnemu anglickému dramatikovi ako podklad na drámu o nesmrteľnej láske Romea a Júlie.

Viac o ich silnej láske čítajte na ďalšej strane...

Diskusia