K práci v odborovej organizácii ju doviedla vlastná nepríjemná skúsenosť, keď po sedemnástich rokoch vo firme dostala výpoveď týždeň pred Vianocami. Pavlína Bejdová je členka predstavenstva novej odborovej organizácie v IT sektore Technologies Unions Slovakia.

V IT sektore sú pracovné podmienky všeobecne dobré, ale podľa zamestnancov je stále dosť priestoru na zlepšovanie. „Zrejme sme prvá odborová organizácia v tejto oblasti na Slovensku. U nás sú skôr známe organizácie z veľkých výrobných podnikov s tradíciou. Ich problémy a špecifiká sú iné než tie naše. Vieme, že v IT sú podmienky dobré až nadštandardné. Je to práca v kancelárii alebo v poslednom období už aj na diaľku. Máme veľa benefitov. Napriek tomu ani v IT odvetví nie je všetko ružové,“ hovorí Pavlína Bejdová.

Nielen pre pandémiu firmy presúvajú zamestnancov z kancelárií do takzvaného vzdialeného prostredia, čo je práca z domácností. „Je to aj výhoda, aj to so sebou nesie komplikácie. Nastáva sociálna izolácia zamestnancov. Vytráca sa osobný kontakt s kolegami a tímový duch sa buduje ťažšie. Práca z domu znamená, že niekedy sa pracovný čas naťahuje a ľudia pracujú po večeroch, po nociach či cez víkendy. To v niektorých prípadoch môže viesť k vyhoreniu pracovníkov, prípadne k iným zdravotným komplikáciám. Snažíme sa zaviesť preventívne lekárske prehliadky s rozšírenou zdravotnou starostlivosťou. V rámci našich cieľov sa snažíme presadiť aj čiastočne platené voľno v prípade špecifických životných situácií v trvaní až do šesť mesiacov.“Nová odborová organizácia sa chce zapájať do tvorby legislatívy. „Najmä prácu z domu a jej výkon v digitálnom prostredí zatiaľ zákony formujú len okrajovo. Chceme postupovať v súčinnosti s ostatnými organizáciami v rámci IT.“

V exotike.
Zdroj: ARCHÍV PAVLÍNY BEJDOVEJ

Lepšie a horšie časy

Medzi prvé úlohy, ktoré si v Technologies Unions Slovakia vytýčili, patrí dodatočné pracovné voľno pre prípad nepredvídaných životných situácií, odstupné nad rámec Zákonníka práce a doplnková zdravotná starostlivosť. Budúcnosť IT sektora je v automatizácii a robotizácii. „My sa tomu nebránime a tieto trendy sa nesnažíme zvrátiť. Chápeme, že sú nevyhnutnou súčasťou vývoja. Chceli by sme pomôcť dotknutým zamestnancom zmeniť zamestnanie v rámci spoločnosti. Zároveň chceme pre takýchto ľudí presadiť dodatočné odstupné nad rámec Zákonníka práce, ktoré by zohľadňovalo odpracované roky zamestnanca a jeho sociálnu situáciu spolu s jeho vekom.“

O IT pracovníkov je na pracovnom trhu stále záujem a niekedy aj núdza. „V poslednom období vnímame, že situácia sa zhoršuje. Je predpoklad, že prídu ťažšie roky. Vždy sa striedajú lepšie a horšie obdobia. Nechceme sa sťažovať. Máme len úprimnú snahu zlepšiť podmienky zamestnancov.“ Podpora vzdelávania, tréningy, kurzy a odborné konferencie sú už teraz súčasťou benefitov v IT. „Funguje podpora športových aktivít formou zliav, nákupu produktov spoločnosti za zvýhodnené ceny, niektoré firmy poskytujú stravné nad rámec zákonnej normy a prispievajú na dôchodkové sporenie...“

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia