Slovenský kardinál, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozef Tomko (97) je momentálne najstarším členom kardinálskeho zboru.

Patril medzi veľmi blízkych priateľov pápeža svätého Jána Pavla II. Ten ho v roku 1979 vysvätil za biskupa osobne priamo v Sixtínskej kaplnke. Červený biret prijal takisto z jeho rúk na slávnostnom konzistóriu v predvečer turíčnej nedele v roku 1985. Ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov slovanského pápeža často sprevádzal na apoštolských cestách. Aj na pamätnej prvej ceste na Slovensko v apríli 1990, keď pápež vo Vajnoroch prorocky pobozkal slovenskú zem a požehnal vyše dvesto základných kameňov pre nové kostoly.

Udavské

Narodil sa v jedenásty marcový deň v roku 1924 v dedinke Udavské (okres Humenné). Základnú školu navštevoval vo svojom rodisku, pokračoval na Gymnáziu v Michalovciach a po jeho absolvovaní vstúpil do seminára a začal študovať na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Na jeseň roku 1945 ho košický biskup Jozef Čársky poslal na štúdiá do Ríma. J. Tomko vtedy ani len netušil, že rodnú dedinu a rodičov bude môcť znovu navštívil až v roku 1968, teda po 23 rokoch. Udalosti, ktoré sa v polovici minulého storočia v Československu odohrali, neumožnili mladému kňazovi návrat do vlasti. Ale ani jeho rodine a rodákom vycestovať do Ríma, aby sa zúčastnili na jeho kňazskej vysviacke. Dvanásteho marca 1949 prijal z rúk kardinála Luigiho Tragliu v Lateránskej bazilike kňazstvo. V ten istý večer poslal cez Vatikánsky rozhlas do vlasti novokňazské požehnanie.

Aj po rokoch si kardinál Tomko na tento deň spomína: „Nemal som tu nikoho z príbuzných, lebo nedovolili. Takže z toho hľadiska to bolo smutné. Mal som potom primície v Bazilike svätého Pavla. Tam som mal štyroch našich košických seminaristov a nejakých ľudí zo Slovenska, čo len tak náhodou sa tam dostavili, a niektorých, čo tu boli v Ríme. Takže mohlo sa to zdať smutné. Ale ja som ten smútok cítil tak tlmene, pretože tu bola predovšetkým radosť. Radosť z tej prvej omše, radosť z kňazstva.“ Mladý kňaz v štúdiách pokračoval na Lateránskej univerzite, kde získal doktorát z teológie (1951) a z cirkevného práva (1961) a na Gregoriánskej univerzite, kde získal doktorát zo sociálnych vied (1956).

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia