Dobré rady

Vyhral som peniaze na žrebe: Budú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
10.6. 2021 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Vyhral som peniaze na žrebe: Budú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
10.6. 2021 21:00
Diskusia ()

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká momentom uzavretia manželstva. To znamená, že vo vašom konkrétnom prípade nie je podstatné, že ste si podali výherný žreb ešte pred uzavretím manželstva, ale podstatný bude okamih, keď vám peniaze z výhry prídu na účet. Vzhľadom na to, že výhry zo stávok, žrebov a podobne nie sú podľa Občianskeho zákonníka vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tieto peniaze, ktoré vám prídu na účet už počas trvania manželstva, budú patriť do BSM.

Takáto výhra sa totiž považuje za príjem a rovnako ako iný príjem manželov patrí do BSM. Občiansky zákonník ustanovuje prípady, keď je majetok z BSM vylúčený. Podľa Občianskeho zákonníka sú z BSM vylúčené veci, ktoré boli získané dedičstvom alebo darom. Podľa zákona sú ďalej z BSM vylúčené aj veci, ktoré slúžia len osobnej potrebe alebo výkonu povolania jedného z manželov a do BSM nepatria ani veci, ktoré boli vydané v rámci reštitúcií jednému z manželov.

Z BSM je vylúčený aj majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov ešte pred uzavretím manželstva, a taktiež napríklad aj bolestné či náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že peniaze z výhier a stávok nie sú z BSM vylúčené, preto tieto peniaze budú patriť do vášho BSM.

Diskusia