Údery na chrbát pri dusení

Ak sa niekto začne dusiť, najskôr ho skúste prinútiť zakašlať. Ak sa predmet nevytlačí, urobte päť úderov pätou ruky medzi lopatky. Ak ani to nezaberie, objímte postihnutého rukami a priložte päsť na oblasť hrudnej kosti, pričom vykonajte Heimlichov manéver.

Zakloniť hlavu pri krvácaní z nosa

Prirodzený inštinkt pri krvácaní z nosa je zakloniť hlavu dozadu, aby ste zastavili vytekanie krvi. To však spôsobuje, že krv steká do zadnej časti hrdla, ľudia začnú kašľať a cítia sa ešte horšie. Namiesto toho človeka posaďte, nakloňte ho dopredu a 10 minút mu stláčajte mäkkú časť nosa. Ak stále krváca, pokračujte ďalších 30 minút.

Nefixujte človeka, ktorý má záchvat

Doteraz sa odporúčalo, aby sme človeka so záchvatom pripútali, to by však mohlo byť veľmi nebezpečné, keďže by mohlo dôjsť k zraneniam. Namiesto toho sa postarajte o jeho bezpečnosť tým, že sa uistíte, že v okolí nie je nič, o čo by sa mohol poraniť. Po skončení záchvatu mu pomôžte vstať a upokojte ho. Ak nereaguje, uložte ho do stabilizovanej polohy a vyhľadajte pomoc.

Diskusia