Dobré rady

Svokra nás neprávom osočuje, že pijeme pred deťmi. Máme mať výčitky?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
3.5. 2021 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Svokra nás neprávom osočuje, že pijeme pred deťmi. Máme mať výčitky?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
3.5. 2021 21:00
Diskusia ()

Vzťah ľudí a alkoholu je veľmi starý a plný rozporuplných extrémností od vášne a nadšenia po strach a zatratenie. Ak sa popozeráte okolo seba alebo na príbehy predkov, určite nájdete aspoň jeden príbeh, kde „láska“ k alkoholu splodila tragédiu. Týmto, samozrejme, nechcem odpoveď na váš list premeniť na protialkoholickú kampaň. A nechcem ani povedať, že ste nemali vypiť s kamarátmi jednu fľašku, ani keby boli dve. V prípade vašej svokry a jej rečí o vašom alkoholizme sa bude asi treba pozrieť na kontext vašich vzťahov.

Na dávne príbehy vo vašej rodine, ktoré sa týkajú alkoholu. Možno mal niekto v rodine s alkoholom problém, veľký či malý. Väčšinou sa to u nás, dobrých Slovákov, bagatelizuje. Kto nepije, he-he? Však všetci pijeme. Ale ak v rodine dôjde k tragédii, spravidla to zanechá stopy. Tie môžu byť logické (odmietanie, antipatia, strach) a často nelogické (popieranie, nadmerné, nekritické požívanie, ignorovanie problémov). Naše deti, bohužiaľ, vidia kultúru pripíjania, oslavovania alkoholom skoro všade.

Je to prirodzená súčasť kultúry, aj keď u nás špecifická so všadeprítomným núkaním až nútením. Daj si! Pandémia nahráva domácemu popíjaniu a neblahé dôsledky sa pravdepodobne prejavia neskôr. Nemyslím, že ste urobili prešľap, lebo vás deti možno videli. Je však jasné, že dôležitým faktorom v tvorbe osobného postoja sú postoje a návyky rodiča. Čo je za tým, že vaša svokra „jančí“? Chce vás len uraziť, nahnevať alebo zastaviť, varovať? Ak máte v rodine príbeh týkajúci sa alkoholu, možno je strach namieste.

Diskusia