Dobré rady

Som otec a chcem to na papieri: Treba ísť na úrad ešte pred pôrodom? Mám v tom chaos...

Andrea Heldová
Andrea Heldová
7.2. 2023 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Som otec a chcem to na papieri: Treba ísť na úrad ešte pred pôrodom? Mám v tom chaos...

Andrea Heldová
Andrea Heldová
7.2. 2023 21:00
Diskusia ()

Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov v ustanovení § 92 pripúšťa, aby mohlo byť súhlasným vyhlásením rodičov určené otcovstvo aj k dieťaťu ešte nenarodenému v prípade, že je už počaté. V tomto prípade by išlo o právny úkon s odkladacou podmienkou, teda do času, kým by sa dieťa nenarodilo. Na to, aby takto rodičia mohli určiť otcovstvo, je potrebné na matričnom úrade spísať zápis (vyplniť tlačivo) o uznaní otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu.

V prípade, že sa dieťa narodí, bol by následne tento zápis podkladom pre zápis do knihy narodení na príslušnej matrike. Keby sa náhodou stalo, že by vaša partnerka potratila, potom by toto súhlasné vyhlásenie rodičov nemalo právne následky. V prípade, že sa žene pri pôrode narodí viac detí, toto uznanie otcovstva sa vzťahuje na všetky narodené deti z tohto pôrodu, to znamená, že nie je potrebné osobitne spisovať zápis o súhlasnom vyhlásení (uznaní) otcovstva ku každému z detí zvlášť. Zápis dieťaťa do knihy narodení na matrike sa vykoná až po narodení dieťaťa, vo vašom prípade detí. Pri spísaní zápisu o uznaní otcovstva je potrebné mať so sebou občiansky preukaz.

Diskusia