Dobré rady

Som na dôchodku. Mám nárok na príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutej vnučky?

redakcia
redakcia
28.4. 2020 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Som na dôchodku. Mám nárok na príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutej vnučky?

redakcia
redakcia
28.4. 2020 21:00
Diskusia ()

Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku na opatrovanie je predovšetkým člen rodiny, ktorým je aj starý rodič, za predpokladu, že osobne opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je na opatrovanie odkázaná a dosiahla vek minimálne šesť rokov. Príspevok sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje príspevok na osobnú asistenciu, opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne, týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba.

Žiadosť na poskytnutie príspevku treba podať písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať aj odôvodnenie. Rovnako je možnosť podať ju elektronicky, podpísanú zaručeným elektronickým podpisom. Pred jej podaním sa prípadne informujte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, aké prílohy treba k žiadosti priložiť.

Nárok na príspevok vám následne vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Pokiaľ ide o výšku daného príspevku, ak opatrovanie vykonáva osoba, ktorá poberá starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, neskúma a nezohľadňuje sa príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma príspevku je 215,18 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP.

Ilustračná snímka

"Tichí blázni" z celebritného rybníka: Toto sú naši najznámejší rybári

Populárne články
Dcéra Cindy Crawford, modelka Kaia Gerber.

Radšej veselé ozdoby: Dcéra CINDY CRAWFORD zvolila na nechty poriadny gýč!

VOJTĚCH (VOJTA) KOTEK, herec

Prišiel o skvelú pracovnú príležitosť: Herec VOJTA KOTEK skončil v nemocnici

Herečka sa o seba pravidelne stará, vyzerá výborne.

Tajná záľuba ZDENY STUDENKOVEJ: Neuveríte, kvôli čomu by bola schopná sa vzdať herectva

Realizátorky projektu (zľava) V. Dušičková, N. Svítková a K. Ďurčová.

Všetko tu stojí 0 EUR: Našli sme na Slovensku obchod, kde sa za odevy a hračky neplatí

Ilustračná snímka

V noci sa diali naozaj čudné veci. Náš oheň z ničoho nič zhasol a bola tam!

Svätená voda je nebezpečná. Je to pravda?

Svätená voda je nebezpečná. Je to pravda?

Zobraziť viac
Diskusia