Dobré rady

Rozbil som v zahraničí auto, poisťovňa mi nechce uhradiť škodu. Je toto možné?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
24.1. 2023 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Rozbil som v zahraničí auto, poisťovňa mi nechce uhradiť škodu. Je toto možné?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
24.1. 2023 21:00
Diskusia ()

Povinné zmluvné poistenie musí byť podľa zákona na Slovensku uzavreté pre každé vozidlo. Povinné zmluvné poistenie (PZP) kryje škody, ktoré spôsobíte tretej osobe, či už na majetku alebo na živote. Povinné zmluvné poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené na vašom vozidle, k tomu slúži havarijné poistenie. Tento druh poistenia na rozdiel od PZP kryje aj škody na vlastnom vozidle, ktoré môžu vzniknúť pri dopravnej nehode, ale aj pri životných udalostiach, ako je zrážka so zverou, víchrica, požiar či povodeň. Ak spôsobíte dopravnú nehodu, PZP pokryje škodu na vozidle, ktorú ste spôsobili inej osobe. Zrážka so zverou je jednou z tých nehôd, ktorým sa v mnohých prípadoch vodič nemôže vyhnúť.

Pre krytie rizika zrážky so zverou treba mať uzatvorené havarijné poistenie, ktoré kryje akúkoľvek škodu na vozidle spôsobenú kolíziou so zverou. Riešením je aj správne pripoistenie k vášmu PZP. Bez havarijného poistenia alebo pripoistenia k PZP vám poisťovňa škodu nepreplatí. PZP platí na Slovensku aj v zahraničí vrátane Srbska. Zoznam krajín je uvedený v zelenej karte (po novom už v čiernobielej podobe). Zoznam štátov systému zelenej karty si môžete pozrieť aj na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Diskusia