Dobré rady

Psy u suseda vkuse štekajú. Nemám ani minútu pokoja vo vlastnom dome, čo s tým?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
6.2. 2023 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Psy u suseda vkuse štekajú. Nemám ani minútu pokoja vo vlastnom dome, čo s tým?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
6.2. 2023 21:00
Diskusia ()

V obciach či mestách je nepríjemný neustály štekot psa často predmetom susedských sporov. Vhodné riešenie treba zvážiť podľa konkrétneho prípadu. Ak sa nedokážete dohodnúť so susedom, správne ste sa obrátili na obec, ktorá je povinná zaoberať sa vaším podnetom. Musí ho preveriť, a ak zistí, že je opodstatnený, môže majiteľa psov napomenúť, aby sa zdržal činností poškodzujúcich vaše práva alebo aby pristúpil k primeraným opatreniam. Ak obec na vaše podnety nereaguje, odporúčam, aby ste sa s podnetom na nečinnosť obce obrátili na príslušnú okresnú prokuratúru. Ak máte podozrenie, že psy žijú v nevyhovujúcich podmienkach, kontaktujte príslušnú regionálnu potravinovú a veterinárnu správu alebo Linku proti krutosti Slobody zvierat.

Zákon o veterinárnej starostlivosti a jeho vykonávacia vyhláška stanovujú požiadavky na ochranu psov, medzi ktoré okrem iného patrí vytvoriť psovi možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb. Navyše podľa ostatnej novely zákona o veterinárnej starostlivosti je zakázané v chovnom zariadení vrátane domácnosti chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie. Uvedené platí s niekoľkými výnimkami, napríklad je možné krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru. Inak povedané, pes nemôže byť dlhodobo uviazaný na reťazi. Plnenie týchto a ďalších podmienok ochrany psa môže byť predmetom kontroly príslušného orgánu veterinárnej správy.

Diskusia