Dobré rady

Prizerám sa, ako sa sestra nedokáže starať o svoju 6-ročnú dcérku. Nepočúva ma, čo viem urobiť?

24.7. 2019 2:00
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock
Dobré rady

Prizerám sa, ako sa sestra nedokáže starať o svoju 6-ročnú dcérku. Nepočúva ma, čo viem urobiť?

24.7. 2019 2:00
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock

Súd môže prostredníctvom výchovného opatrenia vhodným spôsobom rodiča napomenúť, ak zanedbal výkon rodičovských práv a povinností, poprípade aj uložiť dohľad nad výchovou maloletého dieťaťa.

Moja sestra má 6 ročnú dcéru. Až donedávna bolo všetko v poriadku, no posledný rok nemá robotu a žije dosť neusporiadane. O dcéru sa síce stará, avšak zanedbáva svoje rodičovské povinnosti. Napríklad ju nestihla nahlásiť na čas do školy alebo s ňou neabsolvovala povinnú lekársku prehliadku. Sestra si povedať odo mňa nedá, preto by som sa chcela opýtať či sa dá niečo s týmto stavom urobiť respektíve či by som mohla malú dočasne v týchto veciach zastupovať ja, keďže jej otec zomrel.

Ela

Odpovedá advokátka JUDr. Jarmila Zahradníková

V prípade, ak vaša sestra zanedbáva svoje rodičovské práva a povinnosti, v prvom rade by ste mali kontaktovať orgán sociálnoprávnej ochrany detí, ktorý buď sám vykoná vhodné opatrenie alebo podá podnet súdu na nariadenie výchovného opatrenia, poprípade tak môžete spraviť aj vy. Súd môže prostredníctvom výchovného opatrenia vhodným spôsobom vašu sestru napomenúť, ak zanedbala výkon rodičovských práv a povinností, poprípade aj uložiť dohľad nad výchovou maloletej. Až v prípade, ak by takéto výchovné opatrenie neviedlo k náprave možno pristúpiť k zásahu do rodičovských práv a povinností.

Vo vami popísanej situácii prichádza do úvahy podanie návrhu na obmedzenie rodičovských práv a povinností, v ktorom špecifikujete, v akom rozsahu a z akých dôvodov obmedzenie žiadate. Súd bude v prvom rade skúmať, či je takéto obmedzenie v záujme maloletej. V prípade, ak súd návrhu vyhovie, v rozhodnutí vymedzí presný rozsah obmedzenia práv a povinností vašej sestry vo vzťahu k maloletej. Ostatné práva a povinnosti ako aj vyživovacia povinnosť jej ostanú zachované. Keďže otec maloletej nežije, následne súd rozhodne o ustanovení opatrovníka, teda osoby, ktorá bude konať za maloletú v rozsahu obmedzenia. Súdy v prvom rade preferujú príbuzných maloletej a teda už v samotnom návrhu na obmedzenie môžete uviesť, že v prípade, ak súd návrhu vyhovie, máte záujem stať sa opatrovníkom maloletej. Za predpokladu, že by sa vaša sestra časom začala správať zodpovedne, súd môže aj bez návrhu toto obmedzenie zrušiť.


Svoje otázky advokátke JUDr. Jarmile Zahradníkovej môžete posielať na e-mailovú adresu [email protected]

Poslať emailom
Umelec Dan Tanenbaum zarába na netradičnom nápade.

Zo záľuby tisícový biznis: Neuveríte, z čoho umelec Dan vyrába tieto predmety!

Populárne články
Umelec Dan Tanenbaum zarába na netradičnom nápade.

Zo záľuby tisícový biznis: Neuveríte, z čoho umelec Dan vyrába tieto predmety!

Hereča Angelina Jolie

Štúdiá Walta Disneyho si Angelinu Jolie obľúbili. V novinke zahviezdi spolu s ďalšou kráskou!

Pohyb na čerstvom vzduchu je potrebný aj v chladnejších dňoch, nielen v lete.

Škôlkarske choroby: Deti si v kolektíve odovzdávajú infekcie, ako posilniť ich imunitu?

Obrovská tragédia sa udiala v Nitre, o život prišiel miestny školák, dvaja chlapci utrpeli zranenia.

Scenár, keď stromy zabíjajú, je vždy podobný. Kto nesie zodpovednosť za tragédiu v Nitre?

 Katherine Schwarzenegger

Bude Arnold Schwarzenegger dedkom? Jeho dcéra Katherine prezradila viac, ako chcela!

Vedeli ste

Pytagoras objavil a2 + b2 = c2.

Zobraziť viac