Dobré rady

Sused v bytovke stále na balkóne fajčí, ako by sme mu to mohli zakázať?

2.11. 2015 1:01
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock
Dobré rady

Sused v bytovke stále na balkóne fajčí, ako by sme mu to mohli zakázať?

2.11. 2015 1:01
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock

Zákon o ochrane nefajčiarov sa vzťahuje len na verejne prístupné miesta, a preto nezakazuje fajčenie na balkóne vlastného bytu v bytovom dome.

Sused v bytovke fajčí na balkóne deň aj noc, ráno aj večer a odporučil mi, aby som si postavil dom a presťahoval sa. Nedá sa s ním dohodnúť a nevieme si s ním rady.

Matej

Odpovedá advokát JUDr. Michal Rampášek, Advokátska kancelária HAVLÁT & PARTNERS

Zákon o ochrane nefajčiarov sa vzťahuje len na verejne prístupné miesta, a preto nezakazuje fajčenie na balkóne vlastného bytu v bytovom dome. Balkóny sú priestorom, ktorý výhradne užíva obyvateľ bytu. Jednou z možností je zakotviť obmedzenie priestorov, v ktorých je povolené fajčiť, alebo úplný zákaz fajčenia na balkónoch v domovom poriadku, alebo formou rozhodnutia vlastníkov bytov. Zákaz fajčenia je však prinajmenšom sporný, nakoľko naráža na ochranu súkromia.

Najefektívnejšie by bolo dohodnúť sa v rámci domu na určitých pravidlách, ktoré budú rešpektovať aj práva fajčiarov. Možnosťou je aj podanie návrhu na súd. Občiansky zákonník prikazuje vlastníkovi veci, teda aj bytu, aby sa zdržal všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného. Pokiaľ ide o občasné (bežné fajčenie), nemyslím si, že by dochádzalo k naplneniu uvedeného zákazu. V tomto prípade ide o problém susedských vzťahov a ak zlyhá dohoda, je jediným riešením podanie tzv. susedskej žaloby na súd. Súd môže uložiť tomu, kto obťažuje ostatných, povinnosť zdržať sa takéhoto konania. V nedávnom rozhodnutí sa nemecký najvyšší súd postavil na stranu ľudí, ktorí trpia častým fajčením susedov na balkónoch. Súd rozhodol, že možno zažalovať suseda za nadmerné fajčenie na balkóne a že fajčenie na balkóne môže byť obmedzené len na určité časové úseky počas dňa, teda časový rozvrh povoleného fajčenia na balkóne.


Svoje otázky právnikovi JUDr. Michalovi Rampáškovi môžete posielať 
na e-mailovú adresu 
[email protected]

Diskusia