Dobré rady

Právnik: Kto je povinný nahlásiť a zlikvidovať nelegálnu skládku?

26.1. 2019 1:00
Diskusia ()
Osadníci sa odsťahovali, s odpadom sa neunúvali.
Osadníci sa odsťahovali, s odpadom sa neunúvali.
Zdroj: Peter Ličák
Dobré rady

Právnik: Kto je povinný nahlásiť a zlikvidovať nelegálnu skládku?

26.1. 2019 1:00
Diskusia ()
Osadníci sa odsťahovali, s odpadom sa neunúvali.
Osadníci sa odsťahovali, s odpadom sa neunúvali.
Zdroj: Peter Ličák

Zo zákona o odpadoch nevyplýva povinnosť obce či orgánu štátnej správy vyrozumieť podávateľa podnetu o spôsobe vybavenia.

Starostovi a okresnému úradu životného prostredia som mailom oznámila výskyt nelegálnej skládky odpadu a v maile som ich poprosila, aby ma informovali, ako problém riešia. Ani jedna z inštitúcií ma neinformovala, že podnet prijala a rieši. Aké majú úrady povinnosti a aké mám ja ako občan možnosti? Kto je povinný skládku nahlásiť a zlikvidovať?

Tamara

Odpovedá advokát JUDr. Michal Rampášek, Advokátksa kancelária HAVLÁT & PARTNERS

Podľa zákona o odpadoch oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, kde sa skládka nachádza. Ak príslušný orgán štátnej správy nezistí skutočnosť nasvedčujúcu, že bol spáchaný trestný čin, začne sa konanie, kde zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu, ako aj to, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, alebo či mal z tohto umiestnenia odpadu majetkový alebo iný prospech.

Ak nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade so zákonom na vlastné náklady obec alebo príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. Zo zákona o odpadoch nevyplýva povinnosť obce či orgánu štátnej správy vyrozumieť podávateľa podnetu o spôsobe vybavenia. Odporúčam postupovať ďalej žiadosťou o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.


Svoje otázky advokátovi JUDr. Michalovi Rampáškovi môžete posielať na e-mailovú adresu [email protected]

Poslať emailom
Diskusia ()
V údajne najvyššej obytnej budove na svete, ktorá vyrástla v New Yorku, stojí najdrahší byt 63 miliónov dolárov.

V New Yorku vyrástla najväčšia obytná budova na svete. To je ale výhľad a luxus!

Populárne články
Dosť bolo zahmlievania. Irina Shayk a Bradley Cooper to viac neskryjú

Dosť bolo zahmlievania. Irina Shayk a Bradley Cooper to viac neskryjú

Marek má dve krásne dcéry, ktoré mu robia veľkú radosť. Herectvo ich zatiaľ neláka.

Herec Marek Majeský: Nechcem si cez deti kompenzovať svoje túžby

Aj keď sú tunajší veľkí zamestnávatelia minulosťou, obyvatelia Vrbového to majú blízko za prácou v Piešťanoch, v Jaslovských Bohuniciach či v Trnave.

Slovenské mestečko so svetovou atrakciou: Miestna šikmá veža sa nakláňa takmer o meter!

Lisa Edelstein

Odvážna hviezda zo seriálu Dr. House: Pre zvieratá donaha!

V údajne najvyššej obytnej budove na svete, ktorá vyrástla v New Yorku, stojí najdrahší byt 63 miliónov dolárov.

V New Yorku vyrástla najväčšia obytná budova na svete. To je ale výhľad a luxus!

Vedeli ste

Pytagoras objavil a2 + b2 = c2.

Zobraziť viac
Diskusia