Dobré rady

Právnik: Ako zabezpečiť, aby peniaze darované dieťaťu, nevyužili jeho rodičia?

22.1. 2019 1:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock
Dobré rady

Právnik: Ako zabezpečiť, aby peniaze darované dieťaťu, nevyužili jeho rodičia?

22.1. 2019 1:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock

Po dosiahnutí plnoletosti majú rodičia zákonnú povinnosť odovzdať majetok svojmu dieťaťu.

Chcel by som vedieť, ako je to ohľadom majetku dieťaťa, ktoré nemá 18 rokov.
Chcel by som dať svojmu vnukovi 5 000 eur, aby mal do budúcnosti, no je mi jasné, že tieto peniaze budú spravovať jeho rodičia. Bojím sa však, že tieto peniaze využijú na niečo iné.

Miloš

Odpovedá advokátka JUDr. Jarmila Zahradníková

Peňažné prostriedky by ste mali darovať vnukovi takým spôsobom, aby bolo zrejmé, že budú jeho majetkom, teda napríklad na základe písomnej darovacej zmluvy, v ktorej bude výslovne uvedené, že ich darujete svojmu vnukovi či prostredníctvom zriadenia vkladnej knižky na meno maloletého. Rodičia ako zákonní zástupcovia majú povinnosť spravovať majetok maloletého dieťaťa, kým nedosiahne plnoletosť, a to s náležitou starostlivosťou.

Je pritom potrebné rozlišovať samotný majetok a výnosy z neho. Vo vzťahu k použitiu výnosov platí základná zásada, že tieto by mali byť primárne použité na potreby maloletého dieťaťa. Na uspokojovanie potrieb rodiny ako celku môžu byť použité len primerane. Čo sa týka samotného majetku, tento možno použiť len v prípade, ak vznikne hrubý nepomer medzi majetkom rodičov a majetkom maloletého, a to bez zavinenia rodičov. Takýmto prípadom môže byť napríklad vznik invalidity rodiča. V tomto prípade možno na uspokojovanie potrieb maloletého a primerané uspokojovanie potrieb rodiny využiť aj samotný majetok, nielen výnosy z neho.

Po dosiahnutí plnoletosti majú rodičia zákonnú povinnosť odovzdať majetok svojmu dieťaťu, a to do 30 dní od dosiahnutia plnoletosti. Ak by tak nespravili, je tu možnosť podať žalobu na splnenie povinnosti na súd. Ak by dieťaťu bola spôsobená akákoľvek škoda, poprípade by sa niekto z jeho majetku obohatil, má toto dieťa právo domáhať sa na súde aj náhrady škody, poprípade vydania bezdôvodného obohatenia. V snahe vyhnúť sa zneužívaniu práva nakladať s majetkom dieťaťa zo strany rodičov či iných osôb zákon zakotvuje oprávnenie dieťaťa dožadovať sa vyúčtovania správy majetku, avšak len v lehote troch rokov od skončenia správy, inak mu toto právo zanikne.


Svoje otázky advokátke JUDr. Jarmile Zahradníkovej môžete posielať na e-mailovú adresu [email protected]

Poslať emailom
Diskusia ()
V údajne najvyššej obytnej budove na svete, ktorá vyrástla v New Yorku, stojí najdrahší byt 63 miliónov dolárov.

V New Yorku vyrástla najväčšia obytná budova na svete. To je ale výhľad a luxus!

Populárne články
Dosť bolo zahmlievania. Irina Shayk a Bradley Cooper to viac neskryjú

Dosť bolo zahmlievania. Irina Shayk a Bradley Cooper to viac neskryjú

Marek má dve krásne dcéry, ktoré mu robia veľkú radosť. Herectvo ich zatiaľ neláka.

Herec Marek Majeský: Nechcem si cez deti kompenzovať svoje túžby

Aj keď sú tunajší veľkí zamestnávatelia minulosťou, obyvatelia Vrbového to majú blízko za prácou v Piešťanoch, v Jaslovských Bohuniciach či v Trnave.

Slovenské mestečko so svetovou atrakciou: Miestna šikmá veža sa nakláňa takmer o meter!

Lisa Edelstein

Odvážna hviezda zo seriálu Dr. House: Pre zvieratá donaha!

V údajne najvyššej obytnej budove na svete, ktorá vyrástla v New Yorku, stojí najdrahší byt 63 miliónov dolárov.

V New Yorku vyrástla najväčšia obytná budova na svete. To je ale výhľad a luxus!

Vedeli ste

Pytagoras objavil a2 + b2 = c2.

Zobraziť viac
Diskusia