Dobré rady

Potrebujem znížiť výživné. Už nezarábam toľko, ako kedysi. Je to možné?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
5.10. 2021 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Potrebujem znížiť výživné. Už nezarábam toľko, ako kedysi. Je to možné?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
5.10. 2021 21:00
Diskusia ()

Podľa zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Vzhľadom na to, že uvádzate, že ste prišli o zamestnanie a tým sa znížil váš príjem, je pravdepodobné, že prišlo k zmene pomerov, ktoré by odôvodňovali zníženie výživného. Súd však bude skúmať dôvod, prečo ste prišli o zamestnanie. Súd bude skúmať najmä to, či ste sa zamestnania vzdali dobrovoľne, respektíve či ste si stratu zamestnania nezavinili sám.

Keby súd zistil, že ste o zamestnanie prišli dobrovoľne, je pravdepodobné, že k zníženiu vyživovacej povinnosti by neprišlo, keďže by ste sa sám pripravili o príjem. V prípade konania o znížení výživného po strate zamestnania by sme vám odporúčali, aby ste sa v konaní sústredili na preukázanie skutočností, že ste si stratu zamestnania nezavinili sám a že je pre vás náročné opätovne si nájsť zamestnanie. V prípade, že by prišlo k zníženiu výživného, zákon o rodine nepripúšťa, aby sa spotrebované výživné na maloleté dieťa spätne vrátilo.

Diskusia