Dobré rady

Otehotnela som v 16-tich... Neviem, čo mám robiť. Rodičia ma posielajú na potrat

Andrea Heldová
Andrea Heldová
15.6. 2021 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Otehotnela som v 16-tich... Neviem, čo mám robiť. Rodičia ma posielajú na potrat

Andrea Heldová
Andrea Heldová
15.6. 2021 21:00
Diskusia ()

Keďže ste ešte maloletá a nemáte plnú spôsobilosť na právne úkony, pokiaľ ju nenadobudnete skôr, napríklad uzavretím manželstva, nemôžete sama vykonávať rodičovské práva a povinnosti, pretože ich výkon patrí len rodičovi, ktorý má plnú spôsobilosť na právne úkony. Existuje však výnimka, keď rodičovské práva a povinnosti môže súd priznať aj maloletému rodičovi dieťaťa, ktorý je starší ako šestnásť rokov. Neplnoletému rodičovi je však možné priznať rodičovské práva a povinnosti len vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa a za podmienky, že výkon tohto práva zabezpečí v záujme maloletého dieťaťa.

Na základe takéhoto rozhodnutia súdu sa maloletý rodič nestáva zákonným zástupcom dieťaťa ani mu nevzniká právo spravovať majetok dieťaťa. Maloletý rodič nadobudne na základe právoplatného súdneho rozhodnutia len právo zabezpečovať osobnú starostlivosť o svoje dieťa. Teda mať ho pri sebe, starať sa oň, vychovávať ho a inak uspokojovať jeho základné potreby. Na priznanie tejto osobnej starostlivosti o maloleté dieťa treba podať návrh na súd. Súd rozhoduje rozsudkom, v ktorom toto právo buď prizná, alebo neprizná.

Ak súd tento výkon práv maloletému rodičovi neprizná, potom vykonáva rodičovské práva a povinnosti druhý rodič za predpokladu, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, a teda druhému rodičovi tento výkon rodičovských práv a povinností patrí. Keby to tak nebolo, prípadne by druhý rodič nebol známy, súd zabezpečí systémom náhradných opatrení ustanovenie poručníka a podobne ochranu práv maloletého dieťaťa do času, kým jeho maloletý rodič nebude oprávnený rodičovské práva a povinnosti vykonávať.

Diskusia