Dobré rady

Muž je na materskej, ja pracujem. Existuje daňový bonus na manžela?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
20.6. 2022 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Muž je na materskej, ja pracujem. Existuje daňový bonus na manžela?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
20.6. 2022 21:00
Diskusia ()

V prvom rade by sme vás chceli informovať, že daňový bonus si môže uplatniť aj manžel aj manželka. Daňový bonus, respektíve nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku) predstavuje daňové zvýhodnenie iba pre manželov, ktoré si možno uplatniť, ak jeden z manželov dosahuje nižší príjem ako ten druhý. Tento nárok však nevzniká automaticky. Daňový bonus na manžela/ku si môžete podľa zákona uplatniť vtedy, keď s manželom/kou žijete v spoločnej domácnosti a zároveň je potrebné, aby bola splnená aspoň jedna zo zákonných podmienok. Prvou z nich je, že manžel/ka sa v príslušnom zdaňovacom období staral/a o vyživované maloleté dieťaťa žijúce v spoločnej domácnosti, pričom za maloleté vyživované dieťa sa považuje dieťa do 3. roku veku života, maximálne do dovŕšenia 6. roku veku pri dieťati s trvalo nepriaznivým stavom alebo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov.

Druhá podmienka je, že manžel/ka poberal peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Medzi ďalšie podmienky patrí to, že manžel bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa zákona o službách v zamestnanosti. Poslednou zákonnou podmienkou je, že sa manžel/ka považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že si môžete u zamestnávateľa uplatniť daňový bonus na manžela, keďže by ste podľa vami uvedených skutočností mali spĺňať požadované podmienky, ktoré sa pre uplatnenie daňového bonusu vyžadujú.

Diskusia