Dobré rady

Môžem dostať príspevok na pohreb? Ak áno, kde oň požiadať?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
15.10. 2020 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Môžem dostať príspevok na pohreb? Ak áno, kde oň požiadať?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
15.10. 2020 21:00
Diskusia ()

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Na to, aby ste o príspevok mohli požiadať, je nutné, aby ste boli plnoletá fyzická osoba, ktorá zabezpečila pohreb, aby ste mali trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a aby aj zomretý mal v čase úmrtia na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt. Ďalšou podmienkou je, že zomretý musí byť pochovaný na území Slovenskej republiky.

Je nutné, aby ste podali písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu zomretého. Žiadosť možno podať aj pomocou elektronických prostriedkov, musí však byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť musí byť potvrdená pohrebnou službou, ktorá zabezpečila služby spojené s pohrebom. Tlačivo je dostupné na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na internete. Výška príspevku je v súčasnosti 79,67 eura. Príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok sa vypláca najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná, a vypláca sa buď v hotovosti, alebo na žiadosť oprávnenej osoby na účet v banke, ktorá má sídlo na území Slovenska. Oprávnená osoba, ktorá si nárok uplatňuje, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a jeho výplatu. Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roka od pohrebu zomretého. Vo vašom prípade teda nárok na výplatu príspevku ešte nezanikol a môžete si stále podať žiadosť.

Dom vyzerá navonok obyčajne, vnútri však ukrýva plechovkové kráľovstvo.

Nebudete veriť vlastným očiam! Dom vyzdobený plechovkami od piva vyzerá úžasne

Populárne články
Pre chorého brata je oporou.

Po problémoch v manželstve herca SVÄŤA MALACHOVSKÉHO zasiahla bratova diagnóza

Spolupacientka na chemoterapii Marianne požičala pre zábavu blond parochňu, hoci pred liečbou mala tmavé vlasy.

Rakovina prsníka ju takmer zabila: Marianna žije s metastázami po celom tele

Ilustračná snímka

Zvláštne miesto. Cítiť z neho pokoj, no zároveň nevysvetliteľnú záhadu, akej inde niet...

Diana a Charles

PRINCEZNÁ DIANA bola najkrajšia! Chirurg tvrdí, že má dôkaz

Celý život strávil po boku manželky Dariny, bývalej letušky, s ktorou mali tri deti.

Stano Dančiak miloval jednu z prvých letušiek v Československu. Aký bol skutočne ich vzťah?

Ekobilancia avokáda je zdrvujúca. Je to pravda?

Ekobilancia avokáda je zdrvujúca. Je to pravda?

Zobraziť viac
Diskusia