Dobré rady

Môj ex na mňa stále útočí, ide mi o život. Ako sa môžem pred niečím takým brániť?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
23.5. 2022 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Môj ex na mňa stále útočí, ide mi o život. Ako sa môžem pred niečím takým brániť?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
23.5. 2022 21:00
Diskusia ()

Použitie súkromného záznamu je v aplikačnej praxi stále sporné, keďže právna úprava takéto použitie záznamu výslovne nerieši. Z praxe je však zrejmé, že práve v prípadoch domáceho násilia, ktoré sa často deje bez prítomnosti iných osôb, teda potenciálnych svedkov, ide o podstatný dôkaz. Spornou v použití takého záznamu je skutočnosť, že sa to deje bez súhlasu nahrávanej fyzickej osoby, pričom ide buď o nahrávky vyhotovené skrytým spôsobom, alebo otvorene, ale proti vôli nahrávanej osoby, teda dokonca s nesúhlasom takej osoby. Absolútny zákaz použitia súkromných nahrávok na použitie v civilnom alebo trestnom konaní však neplatí. Platia výnimky, keď za určitých konkrétnych podmienok je aj takýto dôkaz prípustný. Vždy je však na posúdení orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ako vyhodnotí okolnosti vyhotovenia súkromnej nahrávky a či takýto dôkaz bude považovať za prípustný.

Kľúčová je primeranosť vyhotovenia nahrávky k miere rizika, ktorej je obeť vystavená. Napríklad konanie manželky, ktorú manžel fyzicky napadne, pričom sa jej podarí pred fyzickým útokom zapnúť nahrávanie na mobile by malo byť považované za odôvodnené. Takto totiž obrazovo zdokumentuje manželovo konanie, svoju obranu, ako aj slovný prejav manžela. Naopak, keby napríklad manželka utajene umiestnila kameru v izbe spoločného bytu, pričom nahrávanie by bolo spustené nepretržite v snahe zaznamenať či dokonca vyprovokovať útok manžela, to by podľa môjho názoru bolo neprimerané. Taký záznam by nemal byť pripustený ako dôkaz.

Diskusia