Dobré rady

Každý má inú predstavu... Ako je to s prenajímaním obecného majetku?

redakcia
redakcia
11.2. 2020 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Každý má inú predstavu... Ako je to s prenajímaním obecného majetku?

redakcia
redakcia
11.2. 2020 21:00
Diskusia ()

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obcí upravuje zákon o majetku obcí. Podľa tohto zákona sú orgány obce a obecné organizácie povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a v prospech ochrany a tvorby životného prostredia. Zákon predpokladá, že obec prijme zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, a v nich sa upraví aj postup prenechávania majetku do užívania.

Čo je však najdôležitejšie, v tomto prípade zákon výslovne uvádza, že obec je povinná prenechávať majetok obce do nájmu len na základe obchodnej verejnej súťaže a len za obvyklé nájomné. Toto však neplatí v prípade nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci, alebo pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.

Z uvedeného dôvodu je preto zrejmé, že prenechanie obecných priestorov bez písomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov a bezodplatne je v rozpore so zákonom o majetku obcí.

Ilustračná snímka

Úzky, ale útulný. Viete si predstaviť bývanie v takomto unikátnom domčeku?

Populárne články
Skvelá partička. Porota bude mať v aktuálnom ročníku päť členov. Výborne si rozumejú.

Pavol Habera otvorene o SuperStar. Prihlásil by sa do súťaže vo svojich začiatkoch aj on?

Ilustračná snímka

Premiér Pellegrini skončil v nemocnici: Ruší svoj program

Ilustračná snímka

Dvanásť horoskopov pre všetky znamenia. Čo vás čaká a neminie od 21. do 27. februára?

Bolesť tváre znamená, že sa infekcia komplikuje.

Upchaté potrubie: Pri väčšine zápalov nosovej dutiny antibiotiká nie sú nutné

Shannen Doherty priznala posledné štádium rakoviny.

Zákerná choroba je späť! Brende z Beverlyhills je najväčšou oporou manžel a mama

Ilustračná snímka

Počujú slony prichádzať dážď?

Zobraziť viac
Diskusia