Dobré rady

Kamarátka má extrémne rozmaznané decko! Všetci aby sme robili, čo si ona zmyslí...

Andrea Heldová
Andrea Heldová
4.10. 2021 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Kamarátka má extrémne rozmaznané decko! Všetci aby sme robili, čo si ona zmyslí...

Andrea Heldová
Andrea Heldová
4.10. 2021 21:00
Diskusia ()

V našej kultúre mamám malých detí majú všetci tendenciu radiť a súdiť ich podľa správania ich detí. To je celkom náročné, ak si uvedomíme, že väčšina mamičiek robí to najlepšie, čo vie. Je to citlivá téma pre dve kamarátky, aj keď je na vašej strane dobrý zámer, pamätajte na to. Vaša priateľka sa možno ani nevie inak vyrovnať s konfliktom a emóciami, ktoré prúdia k nej z jej dieťaťa. Zrejme funguje vo svojom svete v presvedčení, že vyhovieť dcére je ľahšia cesta, a teda aj správna. Niekedy je to reakcia už dospelého človeka napríklad na príliš prísnu, reštriktívnu výchovu, ktorú sami zažili vo svojom detstve.

Vaše pozorovanie situácie a vôľa dať kamarátke spätnú väzbu sú dôležité. Je dobré poradiť sa s odborníčkou pred tým, ako sa porozprávate s kamarátkou. Na takýto rozhovor sa pripravte, nemusíte hovoriť o tom, ako si kamarátka odháňa ľudí zo svojho okolia pre správanie dievčatka, ale o tom, ako vplýva jej správanie na vás. Takisto je dôležité zaujímať sa o to, ako prežíva kamarátka to, že dievčatku vo všetkom vyhovie. Akú výhodu z toho čerpá? Má pokoj, pocit, že robí dobre, že je najlepšia mama a podobne?

Ak ju budete vedieť aj počúvať a zaujímať sa o ňu, vašu vzájomnú dôveru to posilní a môžete sa stať jej spojenkyňou a podporovateľkou, keď začne meniť svoj prístup. Alebo aj keď nezačne. Aj keď má každá doba svoje trendy vo výchove, dnes vieme, že vo výchove je dobrá vyváženosť, a teda deťom treba nastavovať určité hranice a trvať na nich. Dovoliť, ale nie bezbreho. Pravidlá a dôslednosť vo výchove poskytujú deťom, paradoxne, pocit istoty, a teda aj sebaistoty. Skúste kamarátku uistiť, že je v poriadku občas dievčatku nevyhovieť, primerane mu vysvetliť okolnosti a posilňovať žiadané správanie.

Diskusia