Dobré rady

Exmanžel na následky pracovného úrazu zomrel. Kedy má človek právo na priznanie pozostalostnej úrazovej renty?

18.11. 2018 1:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock
Dobré rady

Exmanžel na následky pracovného úrazu zomrel. Kedy má človek právo na priznanie pozostalostnej úrazovej renty?

18.11. 2018 1:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock

Nárok sa uplatňuje podaním žiadosti na pobočku Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska osoby, ktorá si nárok uplatňuje.

Bývalý muž mal v práci pracovný úraz, následkom ktorého po niekoľkých týždňoch zomrel. Kamarátka mi spomínala, že mám od Sociálnej poisťovne nárok na priznanie pozostalostnej renty. Kamarátka mi totižto nedávno hovorila, že keď niekto zomrie, tak takouto formou sa naďalej vypláca výživné, avšak nič bližšie mi k tomu uviesť nevedela. Vedeli by ste niečo konkrétnejšie? Veľmi by mi to pomohlo.

Lenka

Odpovedá advokátka JUDr. Jarmila Zahradníková

Pozostalostná úrazová renta je pravidelnou dávkou úrazového poistenia, ktorá je upravená v Zákone o sociálnom poistení. Jej účelom je zabezpečiť osoby, ktorým poškodený (teda ten, kto zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a v čase smrti nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol prizna­ný predčasný starobný dôchodok) vyplácal výživné, avšak za predpokladu, že ho mal ku dňu smrti určené súdom. Nárok sa uplatňuje podaním žiadosti na pobočku Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska osoby, ktorá si nárok uplatňuje. K tejto žiadosti je takisto potrebné priložiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyživovacej povinnosti poškodeného.

Ak Sociálna poisťovňa nárok uzná, táto dávka sa bude vyplácať mesačne vopred počas obdobia, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť. Nárok na výplatu pozostalostnej úrazovej renty zanikne dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový vek. Zároveň je potrebné uviesť, že pozostalostná úrazová renta sa neposkytuje osobám, ktorým v dôsled­ku smrti poškodeného vznikol nárok na jednorazové odškodnenie, a teda manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu osoby, ktorá zomrela.


Svoje otázky advokátke JUDr. Jarmile Zahradníkovej môžete posielať na e-mailovú adresu [email protected]

Poslať emailom
Diskusia ()
Turecký lietajúci automobil Cezeri.

Turecko šokovalo na technologickom festivale: Predstavujeme vám náš lietajúci automobil!

Populárne články
Herečka Sarah Hyland

Vo filme romantika, v realite dráma. Herečka Sarah Hyland už prekonala 16 operácií!

Turecký lietajúci automobil Cezeri.

Turecko šokovalo na technologickom festivale: Predstavujeme vám náš lietajúci automobil!

Založila konferenciu SUPERfeel, ktorá prináša ženám priestor na vzdelávanie a ďalšiu motiváciu.

Ivana Kičikoleva našla počas liečby vážnej choroby zmysel života: Som rada, že sa mi to stalo

Farmár z okresu Krupina nám ukazuje, ako mu diviaky zničili úrodu. Ak štát nezačne konať, úplne skončí s pestovaním poľnohospodárskych plodín.

Desať ton zdravých zemiakov musel vyviezť na hnojisko. Farmár čakal pomoc od štátu, tá neprišla

Karolína Chomisteková

Chomisteková končí na poste riaditeľky Miss Slovensko: Vystrieda ju tento mladík!

Vedeli ste

Vo vode sa scvrkáva koža.

Zobraziť viac
Diskusia