Dobré rady

Exmanžel na následky pracovného úrazu zomrel. Kedy má človek právo na priznanie pozostalostnej úrazovej renty?

18.11. 2018 1:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock
Dobré rady

Exmanžel na následky pracovného úrazu zomrel. Kedy má človek právo na priznanie pozostalostnej úrazovej renty?

18.11. 2018 1:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock

Nárok sa uplatňuje podaním žiadosti na pobočku Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska osoby, ktorá si nárok uplatňuje.

Bývalý muž mal v práci pracovný úraz, následkom ktorého po niekoľkých týždňoch zomrel. Kamarátka mi spomínala, že mám od Sociálnej poisťovne nárok na priznanie pozostalostnej renty. Kamarátka mi totižto nedávno hovorila, že keď niekto zomrie, tak takouto formou sa naďalej vypláca výživné, avšak nič bližšie mi k tomu uviesť nevedela. Vedeli by ste niečo konkrétnejšie? Veľmi by mi to pomohlo.

Lenka

Odpovedá advokátka JUDr. Jarmila Zahradníková

Pozostalostná úrazová renta je pravidelnou dávkou úrazového poistenia, ktorá je upravená v Zákone o sociálnom poistení. Jej účelom je zabezpečiť osoby, ktorým poškodený (teda ten, kto zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a v čase smrti nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol prizna­ný predčasný starobný dôchodok) vyplácal výživné, avšak za predpokladu, že ho mal ku dňu smrti určené súdom. Nárok sa uplatňuje podaním žiadosti na pobočku Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska osoby, ktorá si nárok uplatňuje. K tejto žiadosti je takisto potrebné priložiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyživovacej povinnosti poškodeného.

Ak Sociálna poisťovňa nárok uzná, táto dávka sa bude vyplácať mesačne vopred počas obdobia, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť. Nárok na výplatu pozostalostnej úrazovej renty zanikne dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový vek. Zároveň je potrebné uviesť, že pozostalostná úrazová renta sa neposkytuje osobám, ktorým v dôsled­ku smrti poškodeného vznikol nárok na jednorazové odškodnenie, a teda manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu osoby, ktorá zomrela.


Svoje otázky advokátke JUDr. Jarmile Zahradníkovej môžete posielať na e-mailovú adresu [email protected]

Poslať emailom
Diskusia ()
Volocopter by mohol slúžiť ako taxík budúcnosti.

V Singapure predstavili taxík budúcnosti: Poradí si so vzdialenosťou aj zápchami

Populárne články
Počas svojich vystúpení chce vždy ukázať, čo všetko dokážu husle.

Vanessa Mae ukázala veľké srdce: Na Slovensku podporila projekt na ochranu zvierat

Nielen v Bratislave, ale napríklad aj v Trnave túžili ľudia po slobode a nových časoch.

November 89 očami redaktora Života: Neveril som, že zbijú ľudí len preto, že chcú niečo povedať

Kráľovná nešetrí len na personále.

Legendy o skúpej Alžbete II.: Hladným sa do paláca chodiť nevypláca, takto hostia návštevy!

S víťazom Tour de France 2019 Eganom Bernalom.

Netradičná záľuba šoféra z Nitry: Juraj si dopisuje s cyklistickými tímami z celého sveta

Čipsy sa prvýkrát  v obchodoch začali predávať v roku 1895 v Clevelande.

Vznikla z nehody a náhody: Na pochúťku čakali v radoch boháči aj senátori!

Vedeli ste

Vedia aj slony skákať?

Zobraziť viac
Diskusia