Dobré rady

Došlo k nehode, na vine sme boli viacerí: Ľudia boli povrchovo zranení, no jeden začal vymýšľať

Andrea Heldová
Andrea Heldová
18.9. 2023 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Došlo k nehode, na vine sme boli viacerí: Ľudia boli povrchovo zranení, no jeden začal vymýšľať

Andrea Heldová
Andrea Heldová
18.9. 2023 21:00
Diskusia ()

Pri každej dopravnej nehode sa zabezpečujú dôkazy, pričom predmetom dokazovanie nie je len samotný nehodový dej, ale aj zranenia, ktoré utrpeli účastníci nehody. Následne pri hodnotení dôkazov je predmetom dokazovania aj vyhodnocovanie príčinnej súvislosti medzi dopravnou nehodou a zranením poškodeného. Vyhodnocovanie vykonáva správny orgán alebo orgán činný v trestnom konaní v prípade závažnejších dopravných nehôd. Podkladom pre hodnotenie zranení a ich príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou sú znalecké posudky. Práve znalecké dokazovanie z odboru zdravotníctva môže byť kľúčovým, ak pripúšťa možnosť zranenia v dôsledku nehody.

Znalecký posudok zabezpečuje orgán vedúci konanie alebo súkromný znalecký posudok môže zabezpečiť a následne do konania predložiť aj účastník konania. Okrem znaleckých posudkov však treba pripomenúť aj iné dôkazné prostriedky. Ďalšími dôkazmi o príčine a rozsahu zranení sú aj výpovede svedkov a účastníkov nehody. V opisovanom prípade bude teda predmetom dokazovania, či vznik zranenia poškodeného vznikol alebo nevznikol pôsobením priameho násilia pri dopravnej nehode. Znalecké dokazovanie v spojení so svedeckými výpoveďami by malo priniesť objektívne zistenie príčiny vzniku zranení.

Diskusia