Dobré rady

Dcéra si v škole zlomila ruku, no podľa pedagógov si vymýšľa. Ako ďalej?

redakcia
redakcia
8.1. 2020 21:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: SHUTTERSTOCK
Dobré rady

Dcéra si v škole zlomila ruku, no podľa pedagógov si vymýšľa. Ako ďalej?

redakcia
redakcia
8.1. 2020 21:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: SHUTTERSTOCK

Dcéra v škole veľmi nešťastne spadla. Nikomu nič nepovedala, pretože sa zľakla. Až na druhý deň sa nám s plačom priznala, že ju veľmi bolí ruka.

Hneď sme utekali na pohotovosť, kde zistili, že ruku má zlomenú. Prišli sme s potvrdením od lekára do školy, kde nám oznámili, že úraz sa určite nestal tam a že dcéra si vymýšľa.

Monika

Svoje otázky posielajte na e-mailovú adresu [email protected] alebo nám píšte na poštovú adresu ŽIVOT, Bajkalská 19B, ROSUM, 832 15 Bratislava 3, heslo Odborníci radia.

Odpovedá advokát JUDr. Michal Rampášek, Advokátska kancelária RAMPÁŠEK, s. r. o.

Podľa školského zákona sú školy povinné viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, a pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Podľa metodického usmernenia ministerstva školstva č. 4/2009-R škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu.

Ak ide o neplnoletého žiaka, k jeho spísaniu sa prizve zákonný zástupca žiaka. Škola vnútorným predpisom určí, komu a akým spôsobom sa vznik úrazu oznamuje. Pokúste sa preto získať vnútorný predpis školy a trvajte na tom, aby škola spísala záznam o registrovanom školskom úraze. Mám zato, že školský úraz môže oznámiť aj zákonný zástupca žiaka osobne v škole.

Škola je povinná vyšetriť každý úraz, ktorý sa žiakovi stane. Okrem iného musí zistiť príčinu úrazu, kto úraz zavinil, okolnosti jeho vzniku a prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného úrazu. V prípade, že škola odmietne spísať záznam o školskom úraze a úraz vyšetriť, odporúčam, aby ste sa so sťažnosťou obrátili na zriaďovateľa školy alebo priamo na ministerstvo školstva.

Ilustračná snímka

Bývanie budúcnosti? Podobnosť týchto stavieb s logami známych spoločností nie je náhodná

Populárne články
V minulosti sa rád otužoval v ľadovej vode. Po rokoch však zistil, že ochladzovanie organizmu mu nerobí dobre.

Už 25 rokov nebol chorý: Jozef Vajda sa vyhýba lekárom. Ako si udržiava pevné zdravie?

Ilustaračná snímka

Dvanásť horoskopov pre všetky znamenia. Aký bude tento týždeň?

Z Česka odišiel zo sveta luxusu. ŠTEFAN FARKAŠ dnes pomáha ľuďom v núdzi úplne zadarmo.

Nechceme peniaze: Združenie HAKA hľadá zmiznuté vozidlá i stratených ľudí úplne zadarmo

IVAN GÁLIK sa do nočných vlakov zamiloval.

Cestu mu skrížili koľaje a železnica sa mu stala osudom: Zažívame renesanciu nočných vlakov

Ak nechcete byť sami, Diana odporúča, aby ste boli aktívni a nebáli sa.

Známa poradkyňa zo Svadby na prvý pohľad: Toto sú najčastejšie vzťahové problémy jej klientov

Ilustračná snímka

Vylučujú metán všetky bylinožravce?

Zobraziť viac
Diskusia