Dobré rady

Cítim sa odstrčene. Nikto ma nepozýva na svadbu, čo mám robiť?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
14.9. 2022 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Cítim sa odstrčene. Nikto ma nepozýva na svadbu, čo mám robiť?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
14.9. 2022 21:00
Diskusia ()

Tak sa mi zdá, že cítiť sa medzi ľuďmi ako odľud nie je závislé od pozvania na svadbu. Zrejme to ani nesúvisí s vašimi názormi na svadbu, nech sú akékoľvek. Zdá sa, že v tom nepozývaní na svadby vidíte to, čo vás trápi v živote všeobecnejšie. Máte dosť priateľov a priateliek? Mať sa s kým podeliť o život, záujmy, voľný čas, byť pre niekoho dôležitá, mať sa o koho oprieť sú dôležité veci ako pre partnerstvá, tak pre priateľstvá a rodinné väzby. To je kvalita života. Je možné, že by vám urobilo dobre skúsiť sa trochu zamyslieť nad kvalitou vašich vzťahov?

Porozmýšľať, ako vzťahy viac rozvíjať? Ako si do života prilákať viac „svojich správnych“ ľudí? Reflexiu o svojich blízkych vzťahoch môžete dobre otvoriť napríklad v psychoterapii. Vzťahy môžete rozvíjať záujmom o druhých, starostlivosťou o nich, participovaním na ich živote. Ak máte málo blízkych ľudí, cesta je vždy cez pomoc druhým, ktorí sú v núdzi. Dobrý nápad je napríklad útulok pre zvieratá, kluby pomoci, dobrovoľnícke organizácie, športové podujatia...

Diskusia