Dobré rady

Ako si udržať s dcérou priateľský vzťah? Mám pocit, že mi začína zatajovať dôležité veci...

Andrea Heldová
Andrea Heldová
28.4. 2021 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Ako si udržať s dcérou priateľský vzťah? Mám pocit, že mi začína zatajovať dôležité veci...

Andrea Heldová
Andrea Heldová
28.4. 2021 21:00
Diskusia ()

Ak si myslíte, že „sa udialo niečo, čo sa nemalo“, tak sa jej to opýtajte, otvorene. Opýtajte sa jej na jej vzťah s frajerom a ako sa spolu majú, čo robia, keď sú spolu, čo sa jej na ňom páči... Skrátka, ako sa to medzi nimi vyvíja. Rozprávajte sa s dcérou o tom, že je dôležité byť sama k sebe zodpovedná a nepodliehať tlaku rovesníkov či trendu v partii. O tom, že je dôležité, aby si to uvedomovala.

To, že kontrolujete jej telefón, nemusíte spomínať, odvolajte sa na zdroje ako výskumy a štatistiky a povedzte jej, že to vo vás vzbudzuje rešpekt a chcete si byť istá, že si vie chrániť svoje hranice. Vyjadrite jej, že ste tu pre ňu, nech by išlo o čokoľvek. Prízvukujte to. Nie so strachom či kritikou v hlase, ale so záujmom o ňu. Je dobré s dcérkou hovoriť priamo a jednoznačne jej vysvetliť súvislosti, napríklad aj také, že sex je na Slovensku legálny od 15 rokov. Spýtajte sa jej, či vie, čo presne to znamená, a následne jej primerane vysvetlite dôsledky. Nestrašte ju, buďte pragmatická a jasná.

Diskusia