Dobré rady

Ako je to s maródkou? Pred koncom výpovednej lehoty som ostala PN, čo teraz?

redakcia
redakcia
24.3. 2020 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Ako je to s maródkou? Pred koncom výpovednej lehoty som ostala PN, čo teraz?

redakcia
redakcia
24.3. 2020 21:00
Diskusia ()

Z vašej otázky vyplýva, že ste vy ako zamestnankyňa dali výpoveď z pracovného pomeru. Podľa Zákonníka práce výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnanec môže byť uznaný dočasne za práceneschopného, teda takzvane PN, aj v čase, keď plynie výpovedná lehota. Zákonník práce však ochrannú lehotu poskytuje len v prípade, ak zamestnávateľ dá výpoveď zamestnancovi, teda neplatí to opačne.

V takých prípadoch by sa pracovný pomer skončil až uplynutím posledného dňa PN, ak zamestnanec neoznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá. Vo vašom prípade sa však pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej lehoty, aj keď budete stále PN. Ďalšou otázkou je však vykonanie lekárskej prehliadky. Podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci aj u zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.

Podľa tohto zákona lekársku prehliadku treba vykonať aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdraví. Z uvedeného pre vás vyplýva, že máte právo žiadať o vykonanie lekárskej prehliadky po skončení vášho pracovného pomeru a, prirodzene, po skončení PN. Odporúčam, aby ste písomne oznámili zamestnávateľovi, že trváte na vykonaní lekárskej preventívnej prehliadky.

Počas Veľkej noci nesmie chýbať oblievačka a šibačka.

Symboly VEĽKEJ NOCI: Kde sa vzali a aký je ich význam?

Populárne články
Brooke Burke

Závideniahodná postava: Herečka Brooke Burke si kráti čas v karanténe cvičením

Gizka Oňová

Ona cvičí, on číta: Ako vyzerá karanténa u Gizky Oňovej?

Lady Gaga

Zábavou proti koronavírusu: Lady Gaga chystá televízny program plný hviezd

Monika Paločková so svojím tímom.

To všetko PRE TEBA! Slová lekárky Moniky dojali Slovensko, opísala deň boja s koronavírusom

Nadaný výtvarník Ivan Molnár (53) je samouk s kvalitami profesionála.

Majster replík: Profesionálny hasič má nevídaný talent, maľuje diela svetoznámych umelcov

Lieky pre ľudí pomáhajú aj zvieratám. Je to pravda?

Pomáhajú lieky pre ľudí aj zvieratám?

Zobraziť viac
Diskusia