Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

V banskobystrickej miestnej časti kúsok od centra pretrváva „stredovek“ v podobe chýbajúcej kanalizácie

15.07.2019 (27/2019) Nekonečná kanalizačná sága v banskobystrickej mestskej časti Rudlová vstupuje do ďalšej epizódy. Zainteresovaní veria, že konečne so želaným výsledkom.
V banskobystrickej miestnej časti kúsok od centra pretrváva „stredovek“ v podobe chýbajúcej kanalizácie
7 fotografií v galérii
Pavol Bielik ukazuje, že v čase veľkej vody sa nevábne predmety usadzujú až na zábradlí...
Autor fotografie: Ján Miškovič

V krajskom meste, navyše kúsok od jeho centra. Napriek tomu pretrváva v Rudlovej „stredovek“ v podobe chýbajúcej kanalizácie. Do potoka, ktorý touto mestskou časťou preteká, sa dostávajú splašky a odpad aj z najväčšieho banskobystrického sídliska Rudlová-Sásová (len v časti Sásová momentálne žije vyše 16-tisíc obyvateľov), nachádzajúceho sa v tesnom susedstve povyše Rudlovej.

Potok spôsobuje čoraz väčšie problémy, jeho koryto je často zanesené odpadom všetkého druhu. Nastala už aj situácia, že sa vylial z koryta a ohrozoval okolité domy. V čase našej návštevy bolo vody len na dne, nevábne predmety až na vrchnej časti „hrablí“ a zábradlia však napovedajú, čo sa deje pri veľkej vode.

A aby toho nebolo málo, niektorí nezodpovední občania si z brehov Rudlovského potoka robia skládku odpadu – okrem nevábnych zákutí tu vytvárajú aj nebezpečné násypy.

V odkrytej časti znečistenej stoky sa objavujú meandre, miestni už niekoľko desaťročí márne bojujú o nápravu. Všadeprítomný zápach zo znečistenej stoky je pritom len dôsledkom dlhodobo neriešených zámerov a krívd z minulosti, s ktorými sa miestni obyvatelia dodnes nedokážu vyrovnať. Čím dlhšie ich trauma potrvá, tým ťažšie sa bude hľadať riešenie.

Chýbala veľkorysosť

Len málokto má nekonečnú kanalizačnú ságu v Rudlovej zmapovanú tak dokonale ako dlhoročný poslanec za túto mestskú časť Pavol Bielik. V mestskom zastupiteľstve pôsobil od roku 1988 až do minuloročných komunálnych volieb, teda aj v období (ne)riešenia jednej zo základných potrieb ľudí žijúcich v okolí Rudlovského potoka.

Aj tento pohľad svedčí o tom, že sa malo už dávno konať. 7 fotografií v galérii Aj tento pohľad svedčí o tom, že sa malo už dávno konať. Zdroj: Ján Miškovič

Kedysi samostatnú obec v šesťdesiatych rokoch pričlenili k mestu Banská Bystrica. Podobne ako „stará“ Sásová, v ktorej katastroch malo vyrásť nové Sídlisko osloboditeľov. Pred začiatkom jeho výstavby sa mal realizovať projekt prístupovej cesty k sídlisku. Súčasťou tejto podmieňujúcej komunikácie mal byť aj projekt riešenia Rudlovského potoka a kanalizácie.

„Hoci v prípade týchto udalostí hovoríme o 70. a 80. rokoch minulého storočia, až začiatkom 90. rokov boli v mestskom zastupiteľstve predložené alternatívne projekty riešenia prístupovej komunikácie na sídlisko Rudlová-Sásová. Opäť sa objavil problém vlastníckych vzťahov a komunikácie medzi úradmi a miestnymi obyvateľmi, ktorých sa dotýkal výkup pozemkov a niekoľkých domov plánovaných na sanáciu.

Nastala kritická až vyhrotená situácia, keď pri prerokúvaní orgánmi štátu a mesta došlo k nesúhlasnému stanovisku občanov mestskej časti. Tí dokonca spísali petíciu za odčlenenie Rudlovej od mesta Banská Bystrica.

Už tu došlo po­dľa môjho názoru k opakovanej chybe. Keby sa boli aj v tomto období štátne orgány postavili veľkoryso k oprávneným vlastníckym vzťahom Rudlovčanov z pohľadu odkupných cien či náhrad za zbúrané domy, nemuseli by sme dnes o tomto probléme vôbec hovoriť. Bolo treba vyjsť im v ústrety a urobiť maximum pre dohodu.

Nenašiel sa však vtedy nikto, kto by celú vec takpovediac potlačil. Pravdepodobne tam boli aj iné záujmy, v tomto období však jednoznačne zlyhali štátne a politické orgány,“ spomína Pavol Bielik.

Márne apely

V jednom z materiálov z roku 1990, ktorý nám ukazuje, sa píše o potrebe vyriešiť v krátkom čase kanalizáciu, aby fekálie nevytekali do potoka a ďalej do rieky Hron.

„Teraz je riešenie problému v plnej kompetencii Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a mesta Banská Bystrica. Mesto je ústretové, finančné krytie však musí zabezpečiť správca kanalizácie,“ zdôrazňuje Pavol Bielik.

Apely miestnych sa na pôdu kompetentných úradov vracajú ako bumerang. V apríli 2015 vystúpil na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici občan miestnej časti Miroslav Surový s takýmto vyhlásením:

„Jediným definitívnym riešením, ktoré dokáže problém odstrániť, je urýchlene realizovať komplexnú rekonštrukciu Rudlovského potoka. Nie však podľa existujúceho projektu, keďže ten je spracovaný od zeleného stola.“

Poukazoval na potrebu poznať miestne pomery a použiť elementárnu logiku. Územné konanie na revitalizáciu Rudlovského potoka pritom beží už niekoľko rokov.

Odkrytá časť Rudlovského potoka, ktorý preteká tesne popri domoch obyvateľov. 7 fotografií v galérii Odkrytá časť Rudlovského potoka, ktorý preteká tesne popri domoch obyvateľov. Zdroj: Ján Miškovič

Mesto: Robíme maximum

Pred mestom Banská Bystrica teraz stojí neľahká úloha pokúsiť sa projekt vybudovania kanalizácie a regulácie potoka konečne posunúť dopredu.

„Problémom potoka, ktorý preteká Rudlovou, sú jestvujúce hromadné zaústenia odpadových vôd z rodinných domov. V súčasnosti sa len malá časť odpadových vôd odvádza do splaškovej kanalizácie. Vedenie mesta sa preto dohodlo so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou na postupnom budovaní novej splaškovej kanalizácie. Problémom Rudlovej je zložitý terén a stiesnené podmienky na výstavbu.

V súčasnosti prebieha proces vydania stavebného povolenia na uvedenú stavbu. Výstavba bude vzhľadom na vysoké investičné náklady prebiehať po etapách, mesto vyvíja maximálne úsilie, aby problém odstránilo. Tak ako pri iných projektoch, aj v tomto prípade je potrebná ochota a spolupráca zo strany obyvateľov,“ informovala nás hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová.

Kedy a v akom rozsahu sa podarí toľko očakávané dielo vybudovať, závisí práve od majetkového vyrovnania s majiteľmi dotknutých pozemkov. V časovej špirále sa tak vraciame do 70. a 80. rokov minulého storočia...

Generačná nedôvera

Je ešte vôbec možné presvedčiť ľudí, ktorí možno už dávno stratili ilúzie o férovom konaní zo strany úradov? Podľa Pavla Bielika mimoriadne zložitá, hoci stále nie beznádejná vec.

„Na základe všetkého, čo už prebehlo, je v mnohých zasiata generačná nedôvera, po revolúcii navyše ľudia začali investovať do svojho majetku. Treba v tejto súvislosti spomenúť aj to, že väčšia časť sídliska Rudlová-Sásová vyrástla v katastri Rudlovej a majitelia pozemkov dostali naozaj smiešnu odplatu.

Na vlastnej koži som zažil výkupné ceny na úrovni niekoľkých halierov za meter štvorcový. Štát myslel len na výstavbu sídliska, ale na Rudlovú a jej problémy nie! S kanalizáciou sa za tridsať rokov okrem prekladania papierov zo strany na stranu neurobilo prakticky nič.

Výsledok rokovaní žiadny, oprávnené požiadavky občanov nie sú vyriešené. Z tohto pohľadu je celkom pochopiteľné, že sa v nich nahromadila averzia. Napriek tomu som presvedčený, že riešenie pri serióznej komunikácii ešte stále možno nájsť,“ nestráca nádej bývalý dlhoročný poslanec.

 „Štát myslel len na výstavbu sídliska, ale na Rudlovú a jej problémy nie,“ hovorí Pavol Bielik. 7 fotografií v galérii „Štát myslel len na výstavbu sídliska, ale na Rudlovú a jej problémy nie,“ hovorí Pavol Bielik. Zdroj: Ján Miškovič

Focus Media
VIDEO
© Život Publishing, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×