Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Kráľovstvo svedomia: Je miestom bez začiatku, staršie ako každá ľudská pamäť a aj kamene v ňom rozprávajú

02.06.2019 (21/2019) V jednom verši z babylonského Talmudu sa píše, že desať mier krásy prišlo na svet, Jeruzalemu pripadá 9 a zvyšku sveta jedna.
Kráľovstvo svedomia: Je miestom bez začiatku, staršie ako každá ľudská pamäť a aj kamene v ňom rozprávajú
15 fotografií v galérii
Žiadne mesto na svete dodnes nevyvoláva väčšie vášne a polemiky ako Jeruzalem.
Autor fotografie: Jaroslav Slašťan

Vycestovať do Izraela za totality bolo u nás nemožné, s touto krajinou neexistovali ani diplomatické styky. My sme potrebovali len niečo vyše 3 hodín, aby sme sa z viedenského letiska premiestnili do Ježišovej zeme.

V 5. storočí pred naším letopočtom grécky dejepisec Hérodotos ako prvý pomenoval túto krajinu Palestína. Názov sa najskôr používal pre Judsko, napokon ako spoločný názov aj pre Samáriu, Pereu a Dekapolis.

Boli sme zvedaví, ako tieto miesta vyzerajú dnes a ako vyzerali pred dvomi tisícročiami. Za Ježišových čias tu spolu na ploche okolo 30 000 štvorcových kilometrov žili asi 3 milióny obyvateľov a rozprávali po aramejsky. Perzský kráľ Dareios I. zaviedol tento jazyk príbuzný hebrejčine ako úradný, pretože bol používaný aj v Sýrii a severnej Mezopotámii.


Mesto pokoja?

Izrael má pohnutú históriu, odohráva sa tu večný boj o kúsok zeme. Po 2. svetovej vojne, v roku 1948 spojenci podporili vznik tohto štátu. Jeho založenie však neprinieslo mier. Od skončenia izraelsko-arabskej vojny v roku 1949 oddeľovali betónové múry a ostnaté drôty arabský východ vrátane Starého mesta od židovskej západnej časti. V šesťdňovej vojne roku 1967 dobyl Izrael Staré mesto, Chrámový pahorok aj Múr nárekov späť.

Medzitým otvorene vyhlasujú islamské štáty zničenie židovského štátu a Židia netúžia po ničom viac, ako vybudovať na mieste, kde dnes stojí Mešita al-Aksá, tretí židovský chrám. Vyletí tu posledná iskra, ktorá podpáli svet? Celý svet sa len meravo díva, či bude z Jeruzalema hlavné bojisko dejín alebo či na tomto mieste už konečne zavládne pokoj.


Betónový, 8 metrov vysoký múr oddeľujúci Západný breh Jordánu od zvyšku Izraela. 15 fotografií v galérii Betónový, 8 metrov vysoký múr oddeľujúci Západný breh Jordánu od zvyšku Izraela. Zdroj: Jaroslav Slašťan

Zázračný Nazaret

Historik Hugh Thomas vyrátal, že v tej fáze dejín žilo na zemi asi 200 miliónov ľudí. Existovali obrovské metropoly s miliónmi obyvateľov ako Babylon, Rím alebo Alexandria. India a Čína so svojimi 40 a 60 miliónmi obyvateľov boli zaľudnené hustejšie ako ostatné krajiny.

Galileu v tých časoch spravoval podlízavý vazal Ríma, Herodov syn Herodes Antipas a Nazaret bola osada, v ktorej podľa najnovších vykopávok nežilo viac ako 150 obyvateľov. Jeho obyvatelia žili v jaskyniach. Každá mala kuchyňu, spací a obývací priestor, obilnice na skladovanie zrna a maštaľný kút pre domáce zvieratá.

A práve v Nazarete sa spoznala Mária, pochádzajúca z Jeruzalema, s budúcim manželom Jozefom, Betlehemčanom. Márii sa pred svadbou s Jozefom stala udalosť, ktorá sa nedá pochopiť.

V Nazarete sme ubytovaní v blízkosti Baziliky zvestovania, najväčšej mariánskej katedrály na Blízkom východe. Stojí na mieste Máriinho príbytku, ktorý je dodnes zachovaný. Dnes je Ježišova domovská obec najväčším arabským mestom v Izraeli s takmer 80 000 obyvateľmi prevažne moslimského vyznania.

Kultúra beztrestnosti

Z Jeruzalema je to do Betlehema, ležiaceho v oblasti Západného brehu Jordánu, 12 kilometrov. Náš autobus vždy nakrátko zastavil pri kontrolnom stanovišti – checkpointe.

Obraz, ktorý som tu videl prvý deň a potom ešte niekoľkokrát (väčšiu časť pobytu sme ubytovaní v Betleheme), sa mi navždy vryl do pamäti. Obraz chladu a odcudzenosti, exces dnešných čias – betónový, 8 metrov vysoký múr. Pohľad, ktorý až mrazí srdce.

Viac ako 274 000 Palestínčanov ostalo po dokončení bariéry odrezaných v malých enklávach. Ďalšie tisíce Palestínčanov pociťujú obmedzenia počas cesty do práce a do školy. 15 fotografií v galérii Viac ako 274 000 Palestínčanov ostalo po dokončení bariéry odrezaných v malých enklávach. Ďalšie tisíce Palestínčanov pociťujú obmedzenia počas cesty do práce a do školy. Zdroj: Jaroslav Slašťan

Betlehem má dnes asi 30 000 obyvateľov, 70 percent moslimov a zvyšok kresťanov. Všetkých dobre strážia betónové múry, ploty, strážne veže a ostnaté drôty. Izrael sa v roku 2002 rozhodol pre stavbu 760-kilometrovej „protiteroristickej bariéry“ s odôvodnením, že má zabrániť prenikaniu palestínskych samovražedných atentátnikov.

Časti bariéry tvorí elektronicky zabezpečený plot a hlboká priekopa, na obývaných územiach a rušnejších križovatkách sa plot zmenil na 8 metrov vysoký betónový múr a vďaka strážnym vežiam, ktoré sú doň zapustené, pôsobí ako väzenie.

Viac ako 274 000 Palestínčanov ostalo po dokončení tejto bariéry odrezaných v malých enklávach. Ďalšie tisíce pociťujú obmedzenia počas cesty do práce, školy či do nemocnice. Najvyšší predstavitelia tunajších cirkví hovoria, že Izrael môže iba preto naďalej porušovať práva národa, lebo nemusí rátať s nijakými následkami.

Hodina sveta

Betlehem bol v Ježišových časoch mestečkom či skôr osadou s menej ako 1 000 obyvateľmi, ktorá nikdy nehrala významnejšiu rolu.

Keď Mária porodila syna, dali mu všedné meno Ježiš, aké mal v starom Izraeli každý tretí chlapec. Ježiš alebo Ješua, ako toto meno znie po aramejsky, sa odvodzuje od hebrejského Jehošu, čo značí „Boh pomáha“ alebo „Boh zachraňuje“.

Okolnosti Máriinho pôrodu opisujú autori evanjelií so vznešenou ohľaduplnosťou. V deň Ježišovho narodenia sa v židovskom kalendári písal rok 3 754 a Rímska ríša bola veľká a mocná ako nikdy predtým. Žilo v nej 75 až 100 miliónov obyvateľov, pretínalo sa v nej niekoľko kultúr a viacjazyčnosť bola samozrejmá. Hovorilo sa tu po aramejsky, hebrejsky, grécky a latinsky.

Jeruzalemské trhy sú plné tovaru od výmyslu sveta. 15 fotografií v galérii Jeruzalemské trhy sú plné tovaru od výmyslu sveta. Zdroj: Jaroslav Slašťan

Bazilika narodenia Pána stojí na mieste, kde stál pôvodne príbytok, v ktorom sa narodil Ježiš. Táto bazilika s priliehajúcim komplexom sa stala prvou palestínskou pamiatkou zapísanou na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Zaujímavé je, že tunajší kresťania oslavujú Vianoce trikrát: 25. decembra západní latinskí kresťania, 7. januára pravoslávni, sýrski a koptskí kresťania a 19. januára arménska kresťanská obec.

Dovnútra Baziliky narodenia Pána sa vstupuje nízkym portálom, ktorý sa nazýva Brána pokory. Tou sa dostanete do veľkej stĺpovej siene, ktorá nedávno prešla rekonštrukciou. Ale do samotnej Jaskyne narodenia sa zostupuje po strmých a úzkych schodoch.

Tu sa nedá spraviť nič inšie, iba klesnúť na kolená. Pretože tu je tá strieborná hviezda, to miesto, na ktorom Mária priviedla na svet svoje dieťa. Nápis na striebornej hviezde vydáva svedectvo: „Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est.“ Tu sa narodil z Panny Márie Ježiš Kristus.

Rybári ľudí

Ďalšou oblasťou, do ktorej cestujeme na sever Izraela, je Galilea. Hneď za Betániou prechádza hornatá jeruzalemská krajina do Judskej púšte, neúrodnej stepi, ktorá bola v čase nášho pobytu celkom vyschnutá. Z autobusu sa pozeráme na horizont z druhej strany údolia, na miesto, kde kedysi zastal Mojžiš a díval sa na zasľúbenú zem, no nikdy na ňu nevkročil.

„Keď Ježiš opustil Nazaret, prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali,“ píše evanjelista Matúš.

Jericho, najstaršie mesto na svete, má 9 200-ročnú vežu a 10 000-ročné hradby. 15 fotografií v galérii Jericho, najstaršie mesto na svete, má 9 200-ročnú vežu a 10 000-ročné hradby. Zdroj: Jaroslav Slašťan

Toto mesto malo v tých časoch asi 1 500 obyvateľov, rybárov, roľníkov, remeselníkov a kupcov. Leží pri Tiberiadskom jazere, nazývanom tiež Galilejské. Bohatstvo rýb v jazere vytvorilo výnosné hospodárstvo v niektorých osadách ako Magdala, Genezaret, Kafarnaum a Betsaida, sušené a solené ryby odtiaľto dodávali až do Ríma.

Ani jedna oblasť Palestíny nebola úrodnejšia, ani jedna nemala lepšie pomery a prostredie. Tu našiel Ježiš svojich učeníkov. Odložili siete, nechali trčať pluhy v brázde a vzdali sa svojho života. Z rybárov a roľníkov, ktorých nikto nepoznal, sa stali svätci, ktorí na Ježišov pokyn lovili ľudí a preorávali svet.

Navštívili sme tu krásny areál, kde sú na ploche niekoľkých štvorcových kilometrov asi najvýznamnejšie miesta Ježišovho účinkovania.

Lanovkou na Horu pokušenia

Jericho vzdialené 35 kilometrov severozápadne od Jeruzalema bolo za Ježišových čias najvýznamnejším obchodným mestom krajiny. Lanovkou, ktorá je zapísaná v Guinessovej knihe rekordov ako jediná v nadmorskej výške pod hladinou mora, sme vystúpili na Džebel Karantal – Horu pokušenia.

Mnohé generácie osadníkov tu prevŕtali celé úbočie obytnými jaskyňami počas mnohých storočí. Už v roku 340 tu mnísi založili prvý kláštor. Dnešná stavba pochádza z roku 1894 a patrí gréckej pravoslávnej cirkvi. Odtiaľto sa presúvame k miestu, kde Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša z Nazaretu.

Izrael investoval asi 2 milióny dolárov do obnovy miesta Ježišovho krstu. Dnes je rieka vyschnutá a znečistená, napriek tomu sa nájdu odvážlivci, ktorí sa v nej krstia. 15 fotografií v galérii Izrael investoval asi 2 milióny dolárov do obnovy miesta Ježišovho krstu. Dnes je rieka vyschnutá a znečistená, napriek tomu sa nájdu odvážlivci, ktorí sa v nej krstia. Zdroj: Jaroslav Slašťan

Rieka Jordán, v biblických časoch široká 200-300 metrov, je najväčšia izraelská rieka a pozoruhodný geologický fenomén. Od prameňov v pohorí Hermon až po ústie na svojej dĺžke 251 km klesá viac ako 900 metrov. Od toho sa odvodzuje jej hebrejské meno, jarad totiž znamená klesať.

Dnešná šírka tohto vodného toku na mieste, kde došlo k Ježišovmu krstu, ma prekvapila. Nepresahovala 10 metrov a v jej polovici je štátna hranica Izraela s Jordánskom, o čom svedčia aj vojaci bedlivo strážiaci na oboch brehoch.

Priesečník

Jebu, Urusalim, Jerušalajim, Sion. Obyvatelia starovekého Grécka ho nazývali Hierosolyma. Do dnešných dní je pomenovaný asi 70 rôznymi menami. Ak hľadáte odpustenie, toto mesto je tým najlepším miestom na svete. So svojimi starými uličkami, hradbami, bazilikami, mešitami a atmosférou sa zdá, že ani nepatrí na tento svet.

Pred 5 000 rokmi ho založili Kanaánčania, prví obyvatelia tejto krajiny. Pomenovali ho Urusalim. „Uru“ vyjadrovalo založenie mesta. „Salim“ (v hebrejčine šalom) zas znamená spása. Jeruzalem je teda mesto spásy. Ako keby si už vtedy uvedomili, že iba tu, na tomto mieste, sa budú prevracať dejiny. Nikde inde.

Jeruzalem bol vždy niečo viac ako ostatné mestá. Za Dávidových čias mal asi 2 000 obyvateľov, za Šalamúna asi 5 200, v roku narodenia Ježiša medzi 30 000 až 40 000 a dnes takmer milión. Počas svojej existencie bol 50-krát obliehaný, 36-krát vojensky obsadený a 17-krát zrovnaný so zemou.

Kostol primátu sv. Petra so skalou Mensa Christi – miesto, kde po svojom zmŕtvychvstaní zopakoval Ježiš Petrovi svoj príkaz: „Pas moje ovce.“ 15 fotografií v galérii Kostol primátu sv. Petra so skalou Mensa Christi – miesto, kde po svojom zmŕtvychvstaní zopakoval Ježiš Petrovi svoj príkaz: „Pas moje ovce.“ Zdroj: Jaroslav Slašťan

Getsemanská záhrada

Pútnici chodia na Olivovú horu, aby si pozreli miesto, z ktorého Ježiš vystúpil na nebesia. Turisti si z tohto kopca fotia Chrámovú horu, na ktorej stojí Staré mesto Jeruzalema. Židia prichádzajú na Olivovú horu k hrobom svojich blížnych, pretože práve tu, v údolí Cedron, sa nachádza rozľahlé židovské pohrebisko, najslávnejší a najdrahší cintorín v celom Izraeli.

Už po stáročia sa sem dávajú pochovávať Židia z celého sveta, lebo veria, že Mesiáš príde na svet práve cez tento vŕšok. Keď bude dolu v Jozafatskom údolí prebúdzať mŕtvych a začne súdiť, budú teda prví, ktorí vojdú do večného života.

Ak zostúpite nižšie, nájdete malý Kostol Pater Noster zasvätený modlitbe Otčenáš, pretože práve tu ju Ježiš údajne učil svojich apoštolov. Neďaleko odtiaľto sa nachádzajú Kostol Dominus Flevit, Kostol hrobu Panny Márie a Getsemanská záhrada, miesto Judášovej zrady. Dnes je oplotená a prekvapivo malá. Len zhrubnuté kmene olivovníkov sú svedectvom o jej veku.

Hovorí sa, že niektoré videli aj tvár samotného Krista. Na mieste agónie nad skalou, na ktorej ronil slzy, bol postavený Chrám všetkých národov, najvýraznejší kostol na úpätí Olivovej hory.

Nádherne zdobené priečelie, ako aj celý kostol, postavil v 30. rokoch 20. storočia taliansky architekt Antonio Barluzzi, ktorý si vyslúžil prezývku „Architekt Svätej zeme“. Napriek tomu, že kostol má v názve všetky národy, ide o 12 národov, ktoré sa spojili a financovali jeho výstavbu. Vnútro chrámu pôsobí trochu deprimujúco, je tu pološero, pretože tmavý interiér vyjadruje Ježišovu smrteľnú úzkosť, ale jeho návštevu určite nevynechajte.

Hora pokušenia. Mnohé generácie osadníkov počas storočí prevŕtali úbočie obytnými jaskyňami. 15 fotografií v galérii Hora pokušenia. Mnohé generácie osadníkov počas storočí prevŕtali úbočie obytnými jaskyňami. Zdroj: Jaroslav Slašťan

Bazilika Božieho hrobu

Najposvätnejšie a najuctievanejšie miesto celého kresťanstva je Bazilika Božieho hrobu. Ortodoxní kresťania nazývajú túto katedrálu Anastasis – Chrám zmŕtvychvstania. Hneď za vstupným portálom sa nachádza kameň pomazania – kamenná platňa, na ktorú uložili Ježišovo telo, keď ho zvesili z kríža.

Čakajúc v zástupe pútnikov z celého sveta vystupujeme na golgotskú skalu malým schodišťom hneď kúsok za vchodom. Kamenné schody neuniesli toľkú ťarchu a vidno, ako sa kameň podrobil nohám miliónov turistov.

Pokľakneme pred skalou, ktorú uctievame ako miesto, na ktorom Ježiš umrel na kríži za hriechy sveta. V priehlbine skalného bloku sa nachádza kamenný prstenec, ktorý držal vztýčené drevo kríža.

Dominantou chrámu je Boží hrob, kaplnka s dvoma malými miestnosťami, pred ktorými sa sústavne tlačí nedočkavý dav pútnikov. Starostlivosť o tento chrám má spoločne 6 denominácií – rímskokatolícka cirkev, grécka pravoslávna cirkev, arménska apoštolská cirkev, sýrska pravoslávna cirkev, etiópska pravoslávna cirkev a koptská cirkev.

V Bazilike usnutia Panny Márie sa nachádza kruhová krypta, v strede ktorej je podstavec zobrazujúci Pannu Máriu v životnej veľkosti. 15 fotografií v galérii V Bazilike usnutia Panny Márie sa nachádza kruhová krypta, v strede ktorej je podstavec zobrazujúci Pannu Máriu v životnej veľkosti. Zdroj: Jaroslav Slašťan

Kým pre Židov je najposvätnejším miestom v Jeruzaleme Múr nárekov a pre moslimov Skalný dóm, pre kresťanov je ním táto bazilika.

Je večer a my odchádzame k autobusu. Na jeruzalemských trhoch sa nechávame unášať davom ľudí. Uličky sú plné tovaru od výmyslu sveta, obchodníkov, nakupujúcich, turistov, zovšadiaľ sa ozývajú hlasy, pokriky, tóny arabskej hudby, vo vzduchu sa vznášajú vône a ja si uvedomujem, že tento svet je vzdialený tomu nášmu.

Opátstvo Dormitio

Posledný deň nášho pobytu sme navštívili opátstvo Dormitio. Jeho názov sa vzťahuje na hodinu smrti Ježišovej matky, ktorá tu podľa tradície naposledy vydýchla, no nebola to smrť vo zvyčajnom zmysle, ale len usnutie. A práve tu, na pozemkoch, kde stojí od roku 1906 nemecké opátstvo, podľa archeologických nálezov ležalo centrum prvej kresťanskej obce, v ktorej pôsobili Peter, Mária, Ján i niektorí ďalší apoštoli.

V spodných priestoroch Baziliky usnutia Panny Márie je niekoľko kaplniek, ktoré financovali rôzne krajiny, a socha spiacej Panny Márie, kam prichádzajú veriaci so svojimi modlitbami.

Medzi naše posledné zastávky patrí Kostol svätého Petra in Gallicantu (Tam, kde kohút zaspieval), ktorý stojí na mieste domu veľkňaza Kajfáša. Odtiaľto odchádzame rovno na letisko. Hodiny cesty v lietadle ešte každý z nás využíva na prežívanie toho, čo sme tu spoločne, ale najmä každý sám v sebe zažili.

V údolí Cedron sa nachádza rozľahlé židovské pohrebisko. Už stáročia sa sem dávajú pochovávať Židia z celého sveta, lebo veria, že Mesiáš príde na svet práve cez tento vŕšok. 15 fotografií v galérii V údolí Cedron sa nachádza rozľahlé židovské pohrebisko. Už stáročia sa sem dávajú pochovávať Židia z celého sveta, lebo veria, že Mesiáš príde na svet práve cez tento vŕšok. Zdroj: Jaroslav Slašťan


Izrael

Dlhým tvarom Izraelský štát je krajina na Blízkom východe v oblasti juhozápadnej Ázie pri východnom pobreží Stredozemného mora. Na jeho rozlohe 22 072 km² žije 8 981 060 obyvateľov. Hlavné mesto Jeruzalem je sídlom vlády, prezidenta, vládnych úradov, najvyššieho súdu a parlamentu. OSN a väčšina krajín neuznáva Jeruzalemský zákon a považuje za hlavné mesto Tel Aviv-Jafo. Úradnými jazykmi sú hebrejčina a arabčina, miestne obyvateľstvo tvoria predovšetkým Židia (75,4 %), Arabi (20,6 %), kresťania a ostatní (4 %).

Focus Media
VIDEO
© Život Publishing, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×