Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Starosta so zastupiteľstvom potichu schválili zmenu, ktorá výrazne naruší kolobeh obce. Ako sa môžeme brániť?

06.12.2018 (38/2018) Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie.
Starosta so zastupiteľstvom potichu schválili zmenu, ktorá výrazne naruší kolobeh obce. Ako sa môžeme brániť?
1 fotografia v galérii
Ilustračná snímka
Autor fotografie: Shutterstock

Aké povinnosti voči občanom má starosta s obecným zastupiteľstvom? V našej obci potichučky otvorili územný plán a schválili zmenu, ktorá významne naruší kolobeh obce. V podstate zmení na niekoľko rokov našu obec z tichej dediny na hlučné stavenisko. Keďže všetko bolo robené naschvál potichu už pred 4 rokmi, domnievame sa, že celá záležitosť nebola zverejnená podľa zákona. Máme teraz možnosť brániť sa? Ako a kde?

Karol

Odpovedá advokát JUDr. Michal Rampášek, Advokátksa kancelária HAVLÁT & PARTNERS

Územný plán obce je dôležitým nástrojom priestorového a funkčného využitia územia obce a regulácie jej rozvoja. Mestá a obce s viac než 2 000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce. Podľa Stavebného zákona obec verejne prerokuje návrh územného plánu. Prerokovanie návrhu obec oznámi verejnosti spôsobom v mieste obvyklým. Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia. Pred predložením návrhu plánu obce na schválenie obec predloží návrh upravený v súlade s výsledkom prerokovania príslušnému okresnému úradu. Ten preskúma, či je obsah návrhu a postup obstarania v súlade s právnymi predpismi a so záväznou časťou územným plánom regiónu a či návrh koordinuje využívanie územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy.

Za týmto krokom nasleduje schvaľovanie plánu. Obec schvaľuje územný plán obce spolu so všeobecne záväzným nariadením obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce. Obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie aj vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom. Ak nie ste spokojní so schváleným územným plánom, môžete iniciovať jeho zmenu aj formou petície obyvateľov. Skúste osloviť aj priamo poslancov obce. Ak by v procese zmeny alebo samotnou zmenou územného plánu bol porušený zákon, môžete podať návrh na podanie protestu prokurátora proti uzneseniu obce, ktorým bola schválená zmena územného plánu.


Svoje otázky advokátovi JUDr. Michalovi Rampáškovi môžete posielať na e-mailovú adresu odbornici@zivot.sk

 

Národná hanba? Hrob spisovateľky Terézie Vansovej sa rozpadá a nikto s tým nič nerobí
Domáca panna cotta
Odkaz od otac! Majo Labuda prezradil, čo mu vzalo otca a ako mu legendárny herec požehnal

Odoslaním mailu potvrdzujem, že som oprávnený šíriť pripojené informácie, a že ich zverejnením nebudú porušené žiadne osobné či majetkové ani iné práva tretích strán. Spoločnosť Život Publishing, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac informácií nájdete na webstránke http://www.newsandmedia.sk/gdpr.

Focus Media
VIDEO
© Život Publishing, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×