Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Kúpele, hvezdáreň i múzeum slovenského mestečka obdivovali králi a prezidenti z celého sveta

22.05.2018 (20/2018) V júli 1783 sa v Medzeve nakrátko zastavil následník trónu cisár Jozef II. a na námestí pozdravil ľudí v nemčine. O niekoľko storočí neskôr na pozvanie prezidenta Rudolfa Schustera navštívili Medzev, ako azda žiadne slovenské mesto, významné hlavy štátov.
Kúpele, hvezdáreň i múzeum slovenského mestečka obdivovali králi a prezidenti z celého sveta
16 fotografií v galérii
Podľa legendy na mieste, kde dnes stojí kostol, žil v močiari sedemhlavý drak, ktorý...
Autor fotografie: Peter Ličák, Marta Szattlerová

Švédsky kraľ Carl XVI. Gustaf s manželkou Silviou, monacké knieža Albert II., alžírsky prezident Abdelaziz Bouteflika, prezident Helénskej republiky Constantinos Stephanopoulos a iní.


Zaujímavosti mesta

Z roku 1366 sa zachovala listina o povolení výstavby troch vodných kováčskych hámrov, ktoré dostal flámsky kováčsky majster Eliaš Teknagel. V roku 1371 začal stavať v Dolnom Šugove tri hámre s vodnými nádržami. Jeho zásluhou sa Medzev preslávil výrobou kovaného náradia, najmä na ručné poľnohospodárske práce.

Koncom 19. storočia na riečke Bodva a jej prítokoch pracovalo vyše 100 vodných kováčskych hámrov s viac než 200 vyhňami. Výrobky medzevských kováčov, lopaty, rýle, motyky, „rohačky“ a iné, sa pre vysokú kvalitu dostali do mnohých štátov sveta. Dodnes možno túto atraktívnu a doslova majstrovskú prácu obdivovať ešte ako ukážku v zachovanom hámri v Šugovskej doline, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.


Svetlo srdca od Helmuta Bistiku

Helmut Bistika je jednou z najvýraznejších umeleckých osobností východoslovenského regiónu. Po celej Európe nielen vystavuje, ale aj organizuje workshopy pre širokú verejnosť. V rodnom Medzeve si vytvoril svet, v ktorom je rád. Je tu ten kúsok zeme, ktorý ho spája s ľuďmi od mladosti.

Keď prejde cez mesto a zdravia sa, cíti sa s nimi spätý a je to pocit, ktorý môže zažiť len doma. V Medzeve má svoje korene, trošku záhrady, námestie, kade rád chodí, kus domova, kde sú rodičia, súrodenci, susedia, kde je sám sebou.

Korene tu má aj výtvarník Helmut Bistika. 16 fotografií v galérii Korene tu má aj výtvarník Helmut Bistika. Zdroj: Peter Ličák, Marta Szattlerová

Do košickej neziskovej organizácie Maják chodí už ôsmy rok dvakrát do týždňa, aby výtvarne pracoval s hluchoslepými deťmi. Tvrdí, že s hendikepovanými deťmi i dospelými sa dá hovoriť svetlom srdca (i jeho najnovšia výtvarno-poetická kniha má ten príznačný názov Herz Licht). „Ich čistota očisťuje aj mňa,“ hovorí.

Nádherným výsledkom túžby Helmuta Bistiku pracovať s rôznymi skupinami postihnutých mladých ľudí a prezentovať ich umenie na veľkoplošných plátnach je projekt nazvaný Svet inak a rovnomenná publikácia.

„Keď sa ľudia stretávajú, vždy z toho niečo vzíde, niekedy aj konflikty, ale navzájom sa obohacujú. Každé stretnutie ma obohatí o niečo, čo som doteraz nevedel.“

Na začiatku umeleckej kariéry si tiež myslel, že keď neurobí peknú krajinku alebo portrét, ktorý sa stopercentne podobá na originál, nebude to dobrý obraz. Postupne začal chápať, že výtvarné umenie a umenie vôbec vychádza zvnútra a čím je voľnejšie, kreatívnejšie a slobodnejšie, tým je silnejšie. Nechce maľovať ilúzie, ale život.

„Niekedy sa hovorilo, že výtvarník, ktorý nemá jednotný štýl, je veľmi rozbitý, nikto ho nespozná a nevie zaradiť. Dnes je mi úplne jedno, či ma niekto vie zaradiť, alebo nie. Musí to byť však úprimné, inak by človek klamal sám seba.“

Príjemný život v prekrásnej prírode

Čisté, úhľadné mesto s vyše 4 000 obyvateľmi má základnú infraštruktúru – od zdravotného strediska, školy, vody a kanalizácie, sú tu vytvorené všetky predpoklady, aby sa ľuďom dobre žilo, okrem toho, že pracovných miest by mohlo byť viac.

Malá výrobná zóna po zaniknutom štátnom podniku Strojsmalt, ktorý zamestnával 700 ľudí, poskytuje dnes len 180 pracovných miest, pôsobí tu viacero drobných živnostníkov i firiem a obchodné prevádzky.

Medzev svieti čistotou, je to aj zásluha miestnych Rómov, ktorí sa starajú o údržbu parkov a zelených plôch. 16 fotografií v galérii Medzev svieti čistotou, je to aj zásluha miestnych Rómov, ktorí sa starajú o údržbu parkov a zelených plôch. Zdroj: Peter Ličák, Marta Szattlerová

Mesto Medzev zamestnáva asi 150 ľudí, prevažne v školstve. Ľudia odchádzajú za prácou do Košíc alebo do priemyselného parku v Kechneci.

Pracovné príležitosti poskytlo pri rozsiahlych rekonštrukciách siedmich pavilónov základnej školy, hasičskej zbrojnice alebo meštianskeho domu, kde je exkluzívna knižnica a obnovená historická sála s nádhernými pôvodnými maľbami, na čo získali peniaze z fondov.

Zmenila sa tiež palivová základňa v meste na peletky, čím ušetrili takmer 50 percent nákladov na kúrenie a výrazne zlepšili kvalitu ovzdušia. Z eurofondov, vlastných zdrojov a domácich kultúrnych fondov realizovali rozsiahlu rekonštrukciu námestia s Immaculatou.

V poslednom období opravili tri kilometre ciest, detské ihrisko na sídlisku, to bola občianska aktivita. S veľkým ohlasom sa stretlo vytvorenie workoutového ihriska pre dospelých.

„Ja som tu vyrástla, tu sa poznal každý s každým, nebolo možné prejsť po ulici, aby susedia nehlásili, že niekto zabudol zamknúť dom, že sa nepozdravil. Nemecká komunita, ktorá sem prišla ako uzavretý celok, sa postupne otvárala. Ľudia sa navzájom ženili, vydávali, dnes je tu mix národností, ktoré svorne žijú vedľa seba,“ sprevádza nás primátorka Medzeva Valéria Flachbartová.

Medzev je členom Charty európskych vidieckych miest, ktorá má 28 členov a každý rok je stretnutie v inej krajine. V roku 2016 bolo v Medzeve, prišlo sem 280 ľudí z krajín Európskej únie s výstižným logom People meet people – Ľudia stretávajú ľudí.

„Boli ubytovaní v našich rodinách, lebo zmyslom tejto charty je spoznávať život tých druhých v rámci prostredia, v ktorom žijú,“ vysvetľuje primátorka.

Za príjemné mesto považuje Medzev aj jeho starostka, miestna rodáčka Valéria Flachbartová. 16 fotografií v galérii Za príjemné mesto považuje Medzev aj jeho starostka, miestna rodáčka Valéria Flachbartová. Zdroj: Peter Ličák, Marta Szattlerová

Monografia Premeny mesta od založenia po dnešok vyšla v nemčine a angličtine, je zase darčekom pre cestovný ruch. Raritou bolo účinkovanie medzevských futbalistov vo Fortuna lige, kde sa dostali do osemfinále.

Čo by občania chceli, to je viac opravených ciest. Čo sa ťažko pripravuje, je infraštruktúra pre výstavbu bytových a rodinných domov, najmä mladí potrebujú riešiť bývanie.

„Napriek tomu všetkému nemáme úbytok obyvateľstva, ale prirodzený prírastok každý rok, v škole máme 620 detí. Nepodarilo sa všetko urobiť a je čo zlepšovať, no myslím, že s poslancami sme za posledné roky urobili kus práce.“

Hvezdáreň plná detí

Práve prebieha vernisáž a vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže detí Staň sa ilustrátorom. V spolupráci s učiteľmi majú deti prečítať nejakú knihu a podľa vlastnej fantázie nakresliť obrázok, ale iný, ako je v knihe. V tomto roku sa zapojilo 180 detí zo 14 škôl.

V rámci projektu robia aj tvorivé dielne; deti vo hvezdárni majú spoločné čítanie, sedia v kruhu, prečítajú si nejaký príbeh a vzápätí k nemu pripravia ilus­tráciu. V celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí uspeli v kategórii materské školy.

Minulý rok oslávila hvezdáreň 20 rokov, ročne sem príde asi 5 000 návštevníkov, no hlavne v letných mesiacoch chodia pracovníci hvezdárne na rôzne festivaly, do miest a obcí, kde majú výročné dni a pre deti pripravujú astronomické tvorivé dielne i pozorovanie Slnka.

Čo návštevníkov najviac zaujíma, pýtame sa Oľgy Balaschovej, ktorá má na starosti astronómiu a amatérsku tvorbu.

Na rieke Bodva bolo v 19. storočí v prevádzke viac ako 100 vodných kováčskych hámrov. 16 fotografií v galérii Na rieke Bodva bolo v 19. storočí v prevádzke viac ako 100 vodných kováčskych hámrov. Zdroj: Peter Ličák, Marta Szattlerová

„Žiakom základných škôl približujeme to, čo sa učia v škole o vesmíre, ľahšou prednáškovou formou alebo výkladom s ukážkami. Máme jediné planetárium v okrese Košice-okolie, takže im vieme aj cez deň urobiť noc, čo sa páči najmä škôlkarom...

Vlani sme tu mali návštevníkov takmer z dvadsiatky krajín sveta, odchádzali od nás prekvapení i nadšení, okrem iného aj preto, že napríklad prednášky s výkladom vieme robiť aj v maďarčine, nemčine, angličtine, holandčine... K výz­namným návštevníkom našej hvezdárne patrí svetoznámy český astronóm a astrofyzik Jiří Grygar, bol u nás dvakrát.“

Šanca pre zdravie

Kúpele Štós sú od Medzeva vzdialené čo by kameňom dohodil. Ich zakladateľa, nožiarskeho majstra Róberta Kompordaya, dnes pripomína vynovená Vila Komporday.

„Máme veľmi dobré klimatické podmienky na liečbu ochorení dýchacích ciest, na oddych, pri depresívnych stavoch, neurózach, celkove na podporu imunitného systému. Naše kúpele patria do švajčiarskej klasifikácie s prvostupňovou liečivou klímou, s typickými prvkami horského prostredia, hlavne na ochorenia dýchacích ciest. Predurčuje ich na to vhodná nadmorská výška 650 metrov nad morom, množstvo slnečných dní a lesopark s vyše 200 druhmi vzácnych drevín a kvetov.

Spojenie vzduchu, slnečného prostredia, speleoterapie v Jasovskej jaskyni a prechádzok je ideálnym riešením nielen pre liečbu dýchacieho aj pohybového aparátu, obezity, ale aj pre oddych,“ víta nás riaditeľ kúpeľov Ján Šimko.

Jedna stránka sú ideálne podmienky, druhá služby. O tom sa už rozhovorí primárka Božena Ciberajová, ktorá tu pôsobí temer 30 rokov a nemenila by: „Personál vedieme v ústrety pacientom. Dá sa povedať, že sme pre mnohých doslova generačné rodinné kúpele. Samozrejme, teší nás to, vznikajú väzby dôvery, čo je dôležité nielen pre liečbu, ale aj oddych.

Klimatické Kúpele Štós sa topia v zeleni... 16 fotografií v galérii Klimatické Kúpele Štós sa topia v zeleni... Zdroj: Peter Ličák, Marta Szattlerová

Máme klientov, ktorí nás navštevujú od mladosti – pána z Prievidze, ktorý má 92 rokov a chodí k nám dlhé roky –, pacienti nad 70 rokov k nám chodia pravidelne vyše 10 rokov i viac. Najideálnejší čas sú tri-štyri týždne pobytu, vtedy sa preukážu veľmi dobré výsledky, lebo adaptačné obdobie je asi týždeň, pri ostatných je to rôzne.“

Štefánia Janáková si v klimatických kúpeľoch Štós splnila svoj životný sen, pracuje ako certifikovaná cvičiteľka. Krajšie zamestnanie na krajšom mieste si ani nevie predstaviť.

Je veľmi šťastná, keď za ňou príde po skončení pobytu klientka a pochváli sa, že rodina bude určite príjemne prekvapená, lebo aj vďaka každodennému cvičeniu schudla 5 kilogramov. Denne cvičí 30 rokov a tvrdí, že dobrá fyzická zdatnosť je prvým predpokladom, ale aj znakom šťastia.

Riaditeľ Ján Šimko, aj ako podpredseda Asociácie slovenských kúpeľov, vidí lepšiu šancu v novej verzii programového vyhlásenia vlády o štátnej podpore kúpeľníctva, konkrétne preventívnych programov.


Originálne a unikátne

V rodnom dome prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera sa od roku 2007 nachádza Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej s takmer 500 exponátmi, ktoré veľkoryso daroval štátu a dnes ho spravuje Slovenské technické múzeum. Veľká časť pochádza z jeho zberateľskej činnosti, ktorej sa venuje od mladosti ako zanietený fotograf a filmár.

Okrem starých i novších fotoaparátov, kamier, projektorov na ručné ovládanie a presvetlených petrolejovými lampami tu možno obdivovať 17 vyše storočných drevených kamier z éry nemého filmu, medzi nimi aj tú, ktorou jeho strýkovia a otec Alojz nakrúcali v nebezpečnej brazílskej džungli v rokoch 1927 – 1928, čím sa stali priekopníkmi slovenského dokumentárneho filmu.

Nechýbajú ani vzácne predmety, ktoré darovali hlavy mnohých štátov a niektorí múzeum osobne navštívili, ako švédsky kráľ Carl XVI. Gustaf, monacké knieža Albert II., prezident Helénskej republiky Constantinos Stephanopoulos, Václav Havel, Johannes Rau, Leonid Kučma, Aleksander Kwaśniewski, Thomas Klestil a iní.

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovcov sa pýši aj takými unikátnymi exponátmi. 16 fotografií v galérii Múzeum kinematografie rodiny Schusterovcov sa pýši aj takými unikátnymi exponátmi. Zdroj: Peter Ličák, Marta Szattlerová

Anketa 

Matej Smorada (28)

Ako vysokoškolský študent a stážista som precestoval veľký kus sveta, páčilo sa mi v Nemecku aj v USA, no predsa sa najlepšie cítim v Medzeve. Mám tu rodičov, veľa kamarátov, zaujímavú prácu prednostu mestského úradu, vďaka ktorej som každý deň v kontakte s obyvateľmi mesta. V meste každý každého pozná, ľudia sa zdravia na ulici, neprejdete sto metrov, aby vás niekto nepristavil len tak na kus reči. Skrátka, nemenil by som.

Walter Bistika (89)

Bývam v centre Medzeva, na každom kroku cítiť zaujímavú históriu, ktorú si ctí každý Medzevčan. V mladších rokoch som veľa fotografoval, farebné diapozitívy z mesta a jeho okolia som posielal do mnohých časopisov, no prišla digitálna fotografia, a to by ma už nebavilo, lebo človek hneď na dis- pleji fotoaparátu vidí, či sa zábery vydarili, alebo nie. Mesto má skvelú polohu, z jednej strany je Slovenský kras s čarovnou Zádielskou dolinou, z druhej strany Slovenské rudohorie, uprostred riečka Bodva, za kúpeľmi Štós sú to Volovské vrchy. Tu sa skrátka človek nemôže nudiť.

Gertrúda Francová (62)

Medzev je mestečko veľmi bohaté na tradície. Jednou z nich je aj pečenie chýrneho medzevského pečiva, hlavne na svadby. Sú to miniatúrne koláčiky z kvalitného lineckého cesta. Treba na to veľkú fantáziu, nekonečnú trpezlivosť a zručnosť prstov, lebo vyformovať labute, kačičky, žabky, kvietky, štvorčeky, ovocné košíčky, to je doslova majstrovstvo. Piekla som niektoré aj v televíznej relácii, malo to veľký ohlas. Predtým boli recepty rodinným tajomstvom, veď sú aj pomenované po slávnych medzevských cukrárkach, napríklad katipagáče, helenky, boksošky, Marikine tyčinky a podobne.

Lucia Vitkajová (37)

Vôbec si neviem predstaviť, že by som žila v inom meste. Na mestskom úrade pracujem už 17 rokov, mám teda dokonalý prehľad o tom, čo sa v našom meste deje. Na meste sa mi páči nielen to, že je obkolesené lesmi, ale najmä to, že tu cítiť medzi ľuďmi veľkú súdržnosť. A to je dnes pocit na nezaplatenie.

VIDEO
© Život Publishing, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×