Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Stane sa turistickou destináciou? Ticho pokoj a nedotknutá príroda, z ktorej nebudete chcieť odísť

08.05.2018 (18/2018) Existujú len dve možnosti. Buď odtiaľto nebude chcieť odísť, alebo sa sem budete neustále vracať. Pri návšteve obce Ihráč pochopíte, že ticho, pokoj a nedotknutá príroda sa môžu stať vyhľadávanou formou turizmu.
Stane sa turistickou destináciou? Ticho pokoj a nedotknutá príroda, z ktorej nebudete chcieť odísť
12 fotografií v galérii
Ihráč
Autor fotografie: Jaroslav Slašťan

Ihráč vznikol ako uhliarska a drevorubačská obec. Najstaršia písomne doložená zmienka je z 26. februára 1388. Jej názov sa postupne menil, v čase založenia sa nazývala Graach, v roku 1773 Jehracz, v roku 1808 Ihráč, v roku 1920 Hráč a o sedem rokov neskôr sa opäť premenovala na Ihráč.

Poloha v srdci Kremnických vrchov vytvára výborné podmienky pre turizmus, čo potvrdzujú viaceré značené turistické a cykloturistické trasy, ktoré katastrom obce prechádzajú.


Ihráč

Prvá písomná zmienka: 1388

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, orografický celok Kremnické vrchy

Počet obyvateľov: 500 (240 mužov, 260 žien)

Počet obyvateľov do 18 rokov: 67

Obyvatelia nad 60 rokov: 148

Nezamestnaní: 11

Miera nezamestnanosti: 4,12 %

Najstarší obyvateľ: 97 rokov


Vyprevádzali i vítali

Pri všetkých cestách v chotári nájdete drevené kríže, vďaka ktorým obec v minulosti nazývali Dedina prícestných krížov. Hoci sa v minulosti zvykli stavať pri cestách na okraji obce, neskorší rozmach výstavby je dôvodom, že všetky kríže sú dnes situované v zastavanom prostredí.

„Naša každodenná práca sa začínala s Božou pomocou. Kríže pri ceste vyprevádzali ľudí na cestu a vítali tých, ktorí sa vracali domov. Tí sa pri kríži zvykli krátko pristaviť a pomodliť, alebo sa aspoň prežehnali,“ hovorí pamätníčka Anna Spišiaková (82).

Nech už vznikli v ktoromkoľvek období, podávajú svedectvo o zručnosti tvorcov, ich estetickom cítení aj o náboženskej úcte našich predkov.

Jeden z prícestných krížov sa nachádza na hornom konci obce. 12 fotografií v galérii Jeden z prícestných krížov sa nachádza na hornom konci obce. Zdroj: Jaroslav Slašťan

Ženy na polia, chlapi do hôr

V minulosti sa obyvatelia živili drevorubačstvom, pálením dreveného uhlia a výrobou drevených šindľov. Neskôr pracovala väčšina obyvateľov v Kremnici alebo v Žiari nad Hronom. Ani dnes v obci nesídli žiadny zamestnávateľ, miestni obyvatelia za prácou cestujú do bližších i vzdialenejších miest.

Konkurenciu nepoznajú, v obci nájdete len jeden obchod, jednu krčmu a jeden kostol. No ani jeden penzión či miesto na ubytovanie. Ak teda nerátame obecné rekreačné zariadenie Rybník v lokalite Ihráč-Píla, ktoré je od obce vzdialené 4 kilometre.

„Mládež tu má veľmi slušné športové vyžitie, postavili sme 3 detské ihriská a z vlastných zdrojov aj multifunkčné ihrisko, ktoré nás stálo 120 000 eur. Na asfaltovej ploche pred obchodom sa každoročne koná známy volejbalový turnaj s názvom Asfaltcup.

O kultúrne podujatia tiež nie je núdza. V mesiaci júl náš rodák Milan Mičinec usporadúva hudobné podujatie Made in Ihráč. Udržiavame tiež tradície stavania mája i fašiangovej veselice.

Jesenné poďakovania za úrodu sa tiež tešia veľkej obľube našich občanov,“ vymenúva niektoré z mnohých obecných podujatí starostka Ľudmila Febenová (60), ktorá šéfuje obci už 4 volebné obdobia.

Zelená je tráva

Futbal to je hra... a v tejto obci sa teší veľkej popularite. Nielen vďaka široko-ďaleko najkrajšiemu futbalovému ihrisku. Tunajší nárast záujmu o túto kolektívnu loptovú hru má na svedomí aj bývalý reprezentant Slovenska a prvoligový hráč Lukáš Tesák (32).

„Je to výborný pocit a veľká zodpovednosť. Veľa známych a kamarátov z dediny mi úprimne držalo palce, a stále drží, a ja si to veľmi vážim. Som rád, že sa mi podarilo aspoň trošku zviditeľniť dedinku, odkiaľ pochádzam,“ hovorí a dodáva, že dnes je detí s loptou vidieť oveľa menej ako v čase jeho detstva.

Vidí, že časy sa zmenili, deti nechcú obetovať toľko času a síl tréningom a zlepšovaniu sa. Veľa záleží aj od rodičov, či ich k tomu vedú a podporujú. Po úspechoch v reprezentácii a v zahraničí je v obci cítiť silný Lukášov fanklub, na stene v miestnej krčme visí niekoľko jeho dresov.

Starostka Ľudmila Febenová (60) na multifunkčnom ihrisku, ktoré obec vybudovala z vlastných zdrojov. 12 fotografií v galérii Starostka Ľudmila Febenová (60) na multifunkčnom ihrisku, ktoré obec vybudovala z vlastných zdrojov. Zdroj: Jaroslav Slašťan

Kostol na skale

Kým tu nebol postavený kostol, chodili občania peši na bohoslužby do susednej Jastrabej. Keďže peňazí na stavbu kostola bolo stále málo, vyhlásili v dedine zbierku.

Tiež vytvorili misiu, ktorá dobrovoľne putovala po susedných dedinách a zbierala milodary na jeho stavbu. Misia pôsobila aj na jarmokoch vo Zvolene, v Žiari nad Hronom, v Kremnici i v Krupine a postupne sa im podarilo zhromaždiť financie na stavbu.

Miesto vybrali na dolnom konci nad dedinou, v lokalite nazývanej Líška. Kamene a ostatný materiál na stavbu dovážali povozmi z okolitých polí a miestni občania pracovali na stavbe bez nároku na finančnú odmenu.

Zapojilo sa všetko, čo malo ruky a nohy, vodu potrebnú na stavbu nosili najmä starci a deti z potoka v doline. So stavbou začali v roku 1936 a už 11. 9. 1938 sa konala vysviacka.

Biskup rozhodol, že sa tu bude slúžiť omša len raz ročne, a to poslednú nedeľu pred adventom, na sviatok patróna Kostola Krista Kráľa. Po čase pátri saleziáni vyžiadali u biskupa povolenie, aby mohli byť omše slúžené každú nedeľu.

Pomohli až pomlčky

Matriky hovoria, že od roku 1797 sa Ihráčanom menili, či lepšie povedané – dopĺňali priezviská. Tieto vôbec nesúvisia so šľachtickým pôvodom ich nositeľov. Ich dôvod je praktický, slúžil na rozlíšenie ich nositeľov.

Že išlo o nevyhnutnosť, svedčí aj fakt, že na začiatku 19. storočia žilo v Ihráči súčasne päť manželských dvojíc Hricovcov, v ktorých meno manžela bolo Ján a manželky Mária. Len pre zaujímavosť uvediem, že v roku 1795 tu žilo 27 žien, ktoré sa volali Mária Hricová.

Zrejme už „v predmatrikových časoch“ bolo priezvisko Hric v tejto obci najrozšírenejšie. Práve toto bol dôvod pre vznik pomlčkou oddelených priezvisk. Vyriešili komplikácie, ktoré nielen samotným Hricovcom, ale aj „panstvu“ či neskôr úradom spôsobovalo množstvo zhodných mien a priezvisk.

Futbalové ihrisko má povesť najkrajšieho v regióne. 12 fotografií v galérii Futbalové ihrisko má povesť najkrajšieho v regióne. Zdroj: Jaroslav Slašťan

A tak začali postupne za priezviskom Hric písať priezviská Kinka, Mičinec, Adam, Miššovka, Ďurďoje, Zelina, Matuška, Stenko, Kocha, Valkan, Marichel či Bukovinský. Časom sa tu žijúci ľudia rozhodli ponechať si len druhé priezvisko, alebo sa vrátili k svojmu historicky pôvodnému Hric.

Silné rody

Dnes je situácia úplne iná. Hricovcov tu žije len 23. Avšak nájdete tu aj inú rodovú zaujímavosť. Ak je vaše priezvisko Ceplák, Feben, Henžel, Kondra, Kostrian, Slašťan alebo Trokšiar, mali by ste vedieť, že v žiadnej obci na Slovensku nenájdete viac nositeľov tohto priezviska ako práve v Ihráči s 500 obyvateľmi.

V roku 1995 žilo v 67 slovenských obciach 577 nositeľov priezviska Slašťan/ová. Najviac, až 56, v Ihráči; zo 166 slovenských Henželovcov 26, z 50 Febnovcov 10, z 80 Kostrianovcov 21, zo 69 Ceplákovcov 12, zo 150 Trokšiarovcov 30 a zo 71 Kondrovcov 12.

Lišajníkový raj

Na miestach, ktoré predstavujú skutočné skvosty, človek cíti spoločne bázeň, strach i radosť. Jedno také, s názvom Prieboj – Železné vráta sa nachádza nad obcou, v doline Biely potok.

Tisícročia sa prebíjala voda Bieleho potoka cez mohutné andezitové bralo, až sa do neho vrezala. Mohutné skalné bralo je posiate mnohými druhmi machorastov a lišajníkov, ktoré mu dodávajú nádhernú farebnú pestrosť.

Popredný európsky lichenológ profesor Robert Kościelniak bol pri návšteve tejto lokality užasnutý ich obrovskou diverzitou. Nie je to náhoda, tieto symbiotické organizmy sú indikátory čistoty ovzdušia.

Aj merania zo 70. a 80. rokov 20. storočia ukázali, že v doline Biely potok je druhé najčistejšie ovzdušie v rámci celej bývalej ČSSR.

Ihráčsky prales je kráľovstvom nikoho, zaslúži si nielen obdiv, ale aj ochranu. 12 fotografií v galérii Ihráčsky prales je kráľovstvom nikoho, zaslúži si nielen obdiv, ale aj ochranu. Zdroj: Jaroslav Slašťan

Kráľovstvo nikoho

Len nedávno objavená vzácna lokalita s názvom Dolný Chlm spadá do zoznamu pralesov vytvoreného neziskovou organizáciou FSC.

Ihráčsky prales má mierne chladnú a veľmi vlhkú horskú klímu s priemernou ročnou teplotou vzduchu len 2 až 4 °C. Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou je tu až 110, počet letných dní len okolo 40.

Je úžasné môcť sa zadívať do korún vysokých stáročných stromov alebo obdivovať na zemi ležiace zvyšky starých mohutných kmeňov.

Vysoký odborný kredit územia spočíva v tom, že tento prales je živým obrazom prirodzených karpatských lesov a jadro rezervácie je bez viditeľných ľudských zásahov po lesohospodárskej činnosti.

Pán Kráľ

Každé kráľovstvo má svojho kráľa a inak tomu nie je ani v obci Ihráč. Magister Jozef Kráľ nie je tamojší rodák, ale v obci žije s manželkou Vlastou už 41 rokov. Na tichý a bezpečný život v obci si rýchlo zvykol.

Deväť rokov šéfoval Základnej škole v Ihráči a 21 rokov v susednej obci Jastrabá. Viedol flautovo-gitarový krúžok, hrával v kapele a v obci s manželkou rozvíjali kultúru.

„Po príchode sme sa zapojili do života v obci. Objavili sme veľa talentovaných detí i dospelých, získali sme kamarátov, založili kapelu, ženskú folklórnu spevácku skupinu, divadelný ochotnícky súbor a vytvárali kultúrny program ku každej slávnostnej príležitosti či k výročiu. Manželka, ktorá tiež pár rokov učila na tunajšej ZŠ, pracovala so slovom, ja som zabezpečoval hudobnú časť,“ spomína pán Kráľ.

Jozef Kráľ s manželkou Vlastou, rodičia herca Mila Kráľa. 12 fotografií v galérii Jozef Kráľ s manželkou Vlastou, rodičia herca Mila Kráľa. Zdroj: Jaroslav Slašťan

Pani Kráľová vyštudovala pedagogiku a neskôr aj psychológiu na filozofickej fakulte UK. Pracuje v okresnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

„Keď sme sa sem pred vyše štyrmi desaťročiami prisťahovali, myslela som si, že tu nevydržíme ani rok. Školský byt sa prerábal, nikoho sme nepoznali, tunajšie prostredie bolo pre nás neznáme. Príroda si nás však podmanila. A tiež mentalita miestnych obyvateľov, vyhovovali sme si navzájom a našli sme tu skvelých priateľov.

Naši synovia Miloslav a Radovan prežili šťastné detstvo v prekrásnom prostredí. Od detstva boli ovplyvnení našou prácou, obidvaja majú hudobný talent, čo sa podpísalo aj pod ich ďalšie smerovanie.“

Mladší syn Radovan je hudobník a starší známy herec, režisér a hudobník Milo Kráľ, ktorý sa sem podľa slov svojich rodičov veľmi rád vracia i so svojou rodinou.

Pusťte to ticho naplno

Horúcim problémom dnešného sveta je ohlušovanie sa všemožnými formami hluku ako dôsledok strachu moderného človeka z ticha a utiahnutia sa do vnútra vlastného srdca. Nedokážeme čakať ani zotrvať v tichu.

Akoby nám hluk dodával pocit bezpečia. Ak utíchne, zneistí nás, zostávame rozochvení a cítime sa stratení. V hluku všedného života je vždy akýsi nepokoj, ktorý sa prebúdza v človeku. Hluk unavuje a ticho sa mnohým zdá byť nedosiahnuteľnou oázou pokoja.

Ak sa vám zdá, že ste upadli do priemernosti, pociťujete vyhorenie, vnútornú nesústredenosť, ťarchu svojich funkcií či povinností a strácate dych – vitajte. V Ihráči ste na správnom mieste. Okolitá príroda i samotná obec víta každého, kto pociťuje potrebu hlbšieho a dokonalejšieho ticha.

Obecné rekreačné zariadenie Rybník v časti Ihráč-Píla. 12 fotografií v galérii Obecné rekreačné zariadenie Rybník v časti Ihráč-Píla. Zdroj: Jaroslav Slašťan

„Ticho a čaro prírody pôsobia na človeka v dnešnom pretechnizovanom a uponáhľanom svete plnom stresu ako balzam na dušu. Stres nás sprevádza takmer na každom kroku. V práci sú to požiadavky na čoraz vyšší výkon, v škole zas vysoké nároky na deti.

Ľudia sú podráždenejší, často nedokážu bez negatívnych emócií riešiť problémy, čím si následne narúšajú vzťahy. Čoraz viac túžia vystúpiť z tohto začarovaného kruhu. Nečudujem sa, že mnohí odchádzajú z miest, kupujú si domy na vidieku alebo chalupy na kopaniciach a lazoch, kde trávia v lone prírody svoj voľný čas, alebo sa dokonca vracajú k spôsobu života našich predkov.

Niekedy stačí tráviť aspoň voľné chvíle objavovaním nových prírodných zákutí v rôznych zaujímavých lokalitách Slovenska, ku ktorým Ihráč a jeho okolie patria,“ hovorí doktorka Vlasta Kráľová.

Pokoj a nádherná príroda sú lákadlom pre milovníkov aktívneho oddychu, relaxu v prírode, zberu lesných plodov, bežeckého lyžovania, turistiky a cykloturistiky a iných možností pre trávenie voľného času.

Aj vďaka svojej výhodnej polohe má Ihráč – toto dosiaľ ukryté neznáme kráľovstvo – potenciál stať sa jednou z turisticky, rekreačne a prírodovedne najnavštevovanejších obcí Slovenska.


Anketa

Ivana Gajdošová (35)

Napriek tomu, že už dlhodobo žijem a pracujem v hlavnom meste, do rodnej obce sa vraciam veľmi rada. Mám tu rodinu, zázemie a pekné spomienky na detstvo. Ihráč sa môže pochváliť krásnym okolím, nadšenci turistiky si tu prídu na svoje. Myslím, že za posledné roky prešla naša obec pozitívnymi zmenami, oceňujem aj to, že sa do nej vracia kultúrny život. Vedeniu obce a poslancom sa podarilo zrealizovať veľa pekných akcií. Vzhľadom na nedostatok pracovných príležitostí v okolitých mestách musí veľa mladých, ale aj starších, odísť za prácou do zahraničia, prípadne hlavného mesta, čo je na škodu obce.

Simona Slašťanová (21)

Je tu nádherná príroda počas celého roka. Mladí sa majú kde športovo i kultúrne vyžiť, organizuje sa tu skutočne mnoho rôznych podujatí. Jediným negatívom je vzdialenosť od miest a s ním spojené cestovanie dospelých za prácou a detí do škôl. 

Milan Kostrian (36)

Vzdialenosť od miest považujem za veľké pozitívum, dnes nie je žiadny problém niekoľko kilometrov cestovať za prácou. Venujem sa športu i turistike a vyhovuje mi pokoj, ktorý v obci nachádzam. Je tu nádherná príroda, chýbajú tu však stavebné pozemky.

© Život Publishing, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×