Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Búrka okolo kliniky dotovanej zdravotnou poisťovňou stíchla: Kostka má úradovať v iných mestách!

08.08.2016 (31/2016) Tajomný kód pre „špecializovanú“ ambulantnú starostlivosť s označením CDT00 sa narodil v malom mestečku Spišská Belá a veľká Všeobecná zdravotná poisťovňa ho tajne vykŕmila do obludných rozmerov. Mafia v rukavičkách?
Búrka okolo kliniky dotovanej zdravotnou poisťovňou stíchla: Kostka má úradovať v iných mestách!
7 fotografií v galérii
Kým sa darilo, mali svoju pobočku aj v Nitre.
Autor fotografie: Henrieta Ďurovová

Tak a dočkali sme sa. Okolo medializovanej kauzy kliniky Kostka, preslávenej unikátnym kódom na preplácanie masáží, sa zdvihla búrka. Ukázalo sa totiž, že Všeobecná zdravotná poisťovňa tejto klinike zaplatila za neschválené (!) výkony štyri a pol milióna eur! Nedodržala povinnosť účelne, efektívne a hospodárne vynakladať finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia, čo je v rozpore so zákonom o zdravotných poisťovniach, skonštatovala kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR. Ak ukradnete v obchode tovar, zavaríte si na poriadny problém. Čo sa však stane so zlodejmi, ktorí neokrádajú, teoreticky, niekoho konkrétneho, ale prakticky všetkých? Kto „zaryžoval“ na unikátnom superkóde a kto si to napokon odskáče? Keďže žijeme na Slovensku, je skoro isté, že všetci tí, ktorí za zurčiaci vodopád peňazí tečúcich zo štátnej poisťovne do súkromnej „kliniky“ zodpovedali a veselo preplácali niekoľkotisícové faktúry, môžu pokojne spávať – nič sa im nestane. Stále tak platí, že štát je najlepšia dojná krava.

Štedré dotácie

Slovenské zdravotníctvo dosiahlo zrejme svoju hranicu, keď sa štátna poisťovňa rozhodla staviť na preplácanie masáží v súkromných rehabilitačných zariadeniach pána doktora Pavla Kostku zo Spišskej Belej. Niekto „odborne“ usúdil, že masáže sú to najprospešnejšie pre pacienta, a preto ich treba poriadne dotovať. Unikátny kód pre Kliniku Kostka zazmluvnila VšZP ešte v roku 2011 pod vedením nominanta KDH Mariana Faktora, v čase, keď ministerstvo zdravotníctva viedol Ivan Uhliarik, tiež z KDH. Faktor sa vyjadril, že za to, ako sa z 10 000 eur mesačne stalo 1,5 milióna eur ročne, zodpovedá iba Smer. „Osobitný kód pre medializovanú zdravotnú starostlivosť sme vo VšZP zaviedli na základe odporúčania odboru stratégie. Cieľom tohto testovacieho projektu bolo dosiahnuť lepšie výsledky liečby a znížiť náklady na lieky tým, že sa u jedného poskytovateľa skombinuje poskytovanie rehabilitácie, ortopédie a neurológie,“ uviedol pre médiá Marian Faktor.

Klinika Kostka s veľkou slávou začala a rovnako aj skončila. 7 fotografií v galérii Klinika Kostka s veľkou slávou začala a rovnako aj skončila. Zdroj: Michal Hanko, Nový Čas

Kostkovi, lekárovi bez akejkoľvek atestácie, sa začalo výrazne dariť, keď na ministerstvo zdravotníctva nastúpila Zuzana Zvolenská. Tá za šéfa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne dosadila Marcela Foraia. Majiteľ zariadení Pavol Kostka svoj nevídaný finančný úspech odôvodnil v stanovisku jednoducho: „Nárast objemu prostriedkov preplácaných poisťovňou súvisel s rastom počtu pacientov.“ Po Foraiovi nastúpil do poisťovne Miroslav Vaďura, ktorý nariadil vykonanie kontroly u tohto poskytovateľa a výsledkom bolo, že VšZP unikátny kód zrušila. Nahradila ho výkonmi podľa platného Katalógu zdravotných výkonov a Kostkovi vypovedala zmluvu k 30. júnu 2016.

Ako je však možné zrušiť niečo, čo oficiálne ani nikdy schválené nebolo? Ako je možné, že tento neschválený výkon poisťovňa preplácala a nenamietal ho ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? Ako túto „liečbu“ predpisovali lekári, ako sa o tejto možnosti vôbec dozvedeli? Ako sa o nej dozvedel samotný pacient? Kto vlastne unikátny kód vymyslel a kto prikázal preplácať niečo, čo v skutočnosti nebolo oficiálne? Tieto otázky stále nie sú zodpovedané, isté je len to, že kód, ktorý sa stal v posledných týždňoch poznávacím kódom Slovenska, schválený oficiálne nebol. Tento „malý“ detail definitívne potvrdila kontrola Najvyššieho kontrolného úradu. „Ak svojou kontrolnou činnosťou vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne zistilo porušenie zákona zakladajúceho podozrenie z trestného činu, má, a mala aj v minulosti, povinnosť podať trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní – polícii alebo prokuratúre,“ uviedla na margo veci hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Do systému poisťovne sa Klinika Kostka dostala za riaditeľa Faktora, ryžovala aj počas šéfovania Marcela Foraia. 7 fotografií v galérii Do systému poisťovne sa Klinika Kostka dostala za riaditeľa Faktora, ryžovala aj počas šéfovania Marcela Foraia. Zdroj: TASR

Klinika – neklinika

Škoda, že sa na Slovensku už dávno nenašiel odborník či profesijná organizácia, ktorí by nahlas poukázali na fakt, že rehabilitačné zariadenie doktora Kostku nesie označenie klinika neoprávnene a že sám Kostka sa neoprávnene necháva označovať titulom „prednosta kliniky“. Poukázali na to až médiá, ostatní, najmä z lekárskej brandže, mlčali. Na Slovensku totiž možno označovať klinikou len pracoviská zriadené lekárskou fakultou, kde sa okrem liečby aj vyučuje, čo v Kostkovom prípade rozhodne neplatí. Na to, že sa takmer nikto nezaoberá etickou ani odbornou stránkou tejto kauzy, upozornil MUDr. Peter Gavorník, docent z II. internej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V časopise Slovenskej lekárskej komory Medikom uviedol niekoľko vážnych výhrad proti „prednostovi“ Kostkovi a jeho „klinike“. Spochybnil okrem iného spôsobilosť tohto „prednostu“, nakoľko v registri Slovenskej lekárskej komory ho vedú ako lekára bez atestácie, špecializácie, čo znamená, že nemôže vykonávať lekársku prax bez priameho dohľadu atestovaného lekára.

Väčším problémom je však samotná „klinika“. Podľa Gavorníka je názov tohto pracoviska nielen odborne, ale aj eticky nesprávny. Kliniky si zriaďujú lekárske fakulty nielen na samotné liečenie, ale aj na vzdelávacie a vedecko-výskumné účely. Do funkcie prednostu menujú lekárske fakulty ľudí s potrebným akademickým vzdelaním, lekárskou praxou a po výberovom konaní. O tom, čo je skutočne klinika a čo prednosta, jasne hovorí aj materiál Koncepcia univerzitnej nemocnice, ktorý je k dispozícii na internetovom portáli Slovenskej lekárskej komory. Aj v ňom sa uvádza, že kliniky sú základnými zdravotníckymi a výučbovými pracoviskami, ako aj organizačnými jednotkami univerzitnej nemocnice. Prednosta kliniky musí mať minimálne titul docent a špecializáciu v príslušnom odbore. Nič z toho neatestovaný lekár Kostka ani jeho „klinika“ nespĺňajú. Ako to, že doteraz tieto skutočnosti nikomu neprekážali?

Do prípadu Kostka zatiahli aj exministerku Zvolenskú, tá vraj lobovala v jej prospech v Nitre. 7 fotografií v galérii Do prípadu Kostka zatiahli aj exministerku Zvolenskú, tá vraj lobovala v jej prospech v Nitre. Zdroj: Ivan Kováč, Nový Čas

Superkód CDT00

„V roku 2011 VšZP z vlastného podnetu zazmluvnila s poskytovateľom CPKSB, s. r. o., Spišská Belá (medializované ako Klinika Kostka) špecializovanú ambulantnú starostlivosť s kódovým označením výkonu CDT00, ktorý nebol procesne schválený, čím konala v rozpore so zákonom o rozsahu zdravotnej starostlivosti,“ uviedla pre Život Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa NKÚ SR. Protokol s výsledkami kontroly poskytol Najvyšší kontrolný úrad Ministerstvu zdravotníctva SR a pre prípadné ďalšie konanie ho odstúpil aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. O záveroch z kontroly NKÚ SR informoval aj troch najvyšších ústavných činiteľov a príslušné výbory NR SR. Najvyšší kontrolný úrad SR bol zároveň zo strany bratislavskej expozitúry Národnej protikorupčnej jednotky požiadaný o poskytnutie záverov z mimoriadnej kontroly vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Úrad príslušnému orgánu sprístupnil všetky potrebné dokumenty. O tom, ako celý prípad Kostkovej kliniky dopadne, nemajú jasno ani samotní lekári.

„Prípad nemá jasný záver, na ten čakáme aj my. Slovenská lekárska komora disponuje informáciou, že MUDr. Kostka dokonca rozširuje svoje pôsobiská v iných mestách,“ poslal nám stanovisko prezident SLK MUDr. Marian Kollár. Táto téma okrem iného bude jedným z bodov, ktorý plánuje prezident SLK prebrať na plánovanom spoločnom stretnutí s novým generálnym riaditeľom VšZP Miroslavom Kočanom. „Slovenská lekárska komora zároveň očakáva, že sa vo veci podniknú také kroky, ktoré budú viesť k vyvodeniu konkrétnej osobnej zodpovednosti. Veríme, že na základe toho sa v budúcnosti nebude už nič podobné opakovať. Informácia o používaní prívlastku ‚prednosta‘ pánom MUDr. Kostkom je pre SLK nová, vzhľadom na charakter zariadenia ide o výraz, ktorý je v tomto prípade neprípustný a zavádzajúci. SLK garantuje odbornosť lekárov kontrolou sústavného vzdelávania, pričom každý lekár musí spĺňať zákonom stanovené podmienky,“ napísal nám.

V čase našej návštevy nám personál veľa nepovedal, zakázal v priestoroch aj fotenie. 7 fotografií v galérii V čase našej návštevy nám personál veľa nepovedal, zakázal v priestoroch aj fotenie. Zdroj: Jozef Uhlárik, Nový Čas

Dodal, že „na základe množstva podnetov, ktoré sme dostali od našich členov, ako i podozrení nad fungovaním uvedeného zariadenia, podnikla SLK patričné kroky. Podali sme podnet MZ SR na preskúmanie, či zdravotnícke zariadenia MUDr. Kostku spĺňajú minimálne personálne požiadavky, podali sme podnet na Generálnu prokuratúru SR. Dostali sme odpoveď, že prípad je v štádiu riešenia. Taktiež sme podali podnety na NKÚ a ÚDZS. Lekárska komora v súčasnosti nedisponuje možnosťou ovplyvňovať vznik a prideľovanie takýchto ‚tendenčných‘ kódov. Je to ukážka netransparentnosti a zlého zaobchádzania s verejnými prostriedkami zdravotníctva. Preferovať určité skupiny poskytovateľov, či už platbami za CT, MR, alebo pre rehabilitačné zariadenie Kostka, na úkor všetkých ostatných je z pohľadu SLK neprijateľné. Toto je klasický prípad toho, že takýto systém zneužívania verejných prostriedkov na financovanie preferovaných poskytovateľov je do budúcnosti neudržateľný. Je nevyhnutné, aby uzatváranie nových zmlúv so zdravotnými poisťovňami aj akékoľvek zmeny v sieti ambulantných poskytovateľov boli v súčinnosti so SLK, a tým boli transparentné, potrebné a objektívne,“ zopakoval, čo už všetci dobre vieme.

Kto ho vymyslel?

Hoci sme odpoveď na otázku, kto vlastne vymyslel tzv. Kostkov kód hľadali priamo v štátnej zdravotnej poisťovni, do času našej uzávierky nám neboli schopní či ochotní nič konkrétne povedať. Od hovorkyne VšZP Petry Balážovej nám prišlo len niekoľko kvetnatých slov a všeobecných fráz, nič konkrétne. Napriek tomu sa nám podarilo zistiť, že poisťovňa dodatkom č. 1 z 28. 7. 2011 k zmluve č. 47OPLK000311 s PZS CPKSB, s. r. o., Štefánikova č. 992/45, 059 01 Spišská Belá, IČO 44511353 (Klinika Kostka, pozn. autorky) začala uplatňovať úhradu špecializovanej ambulantnej starostlivosti s kódovým označením výkonu CDT00 – cielená dlhodobá terapia. Tento špecifický výkon bol vytvorený z vlastnej iniciatívy odborného útvaru poisťovne v mestečku, ktoré má iba necelých sedemtisíc obyvateľov a kde každý každého pozná.

Tajomný kód, navyše neschválený, bol vytvorený z vlastnej iniciatívy príslušného odboru VšZP. 7 fotografií v galérii Tajomný kód, navyše neschválený, bol vytvorený z vlastnej iniciatívy príslušného odboru VšZP. Zdroj: Jozef Fabo, Nový Čas

Zmluvy podpisoval riaditeľ príslušnej krajskej pobočky. Na úhradu zdravotných výkonov v rozsahu stanovenom internými normami v ambulantnej starostlivosti nebol vydaný súhlas vedúceho odboru zdravotného a revízneho v zmysle Kompetenčného a podpisového poriadku VšZP platného v danom čase. Podľa definície tohto agregovaného výkonu: „Pod výkonom cielená dlhodobá terapia sa rozumie poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorej súčasťou je nahrievanie modulačnou UV lampou, fyzioterapeutické vyšetrenie, terapia Farradayovými prúdmi, schematická akupunktúra, magnetická lampa, biolampa, TDP lampa, masérska časť – výkon masérskej práce, fyzikálna terapia (laser, ježkovanie, diadynamik/fyzioterapeutická kontrola procesu, ostatné výkony – plynové injekcie, trakcia, postizometrické relaxačné cvičenie, polohovanie, lávové kamene, bankovanie). Štandardné trvanie výkonu sú 3 hodiny.

Výkon CDT00 sa však nenachádzal v Katalógu zdravotných výkonov vydaného nariadením vlády SR. Cena spomínaného výkonu bola dohodnutá vo výške 30,00 eur a bola takto poisťovňou uhrádzaná do 31. 1. 2014. Ďalším dodatkom bola cena tohto výkonu CDT00 zvýšená na 45,00 eur, s platnosťou od 1. 2. 2014. Ak poisťovňa tvrdí, že spomínaný unikátny kód zrušila, nie je to celkom pravda. Slová „výkon CDT00“ totiž len nahradila, opäť dodatkom z 30. 10. 2015, slovami „SVLZ ostatné“. Čo to presne je, nevieme. Túto zmenu označenia výkonu však VšZP uskutočnila až po medializácii prípadu. Vlk zostal sýty a ovca zjavne skoro celá.

Zdá sa, ze Klinika Kostka má svoje najlepšie dni za sebou. Ako sa darí jej majiteľovi, je otázne. 7 fotografií v galérii Zdá sa, ze Klinika Kostka má svoje najlepšie dni za sebou. Ako sa darí jej majiteľovi, je otázne. Zdroj: Mário Kaprálik, Nový Čas

Do stratena?

Zaujíma vás, kto teda podpísal a schválil tvz. jedinečný kód pre spomínanú súkromnú „kliniku“ a aké sankcie voči tejto konkrétnej osobe štátna poisťovňa podnikla? Kto samotný superkód vymyslel, kto ho nacenil? Ako vlastne takýto a iné kódy vznikajú? Na stránkach štátnej a najväčšej zdravotnej poisťovne sa dočítate všeličo vrátane toho, že Všeobecná zdravotná poisťovňa triedi odpady na všetkých svojich pracoviskách. To, čo nás však v súčasnosti zaujíma najviac, na jej stránkach nenájdete. Azda až na krátku tlačovú správu, podľa ktorej „vedenie VšZP akceptuje odporúčania NKÚ a v termíne do 5. augusta je pripravená prijať adekvátne nápravné opatrenia. Keďže v súvislosti s medializovanými zmluvami prebieha aj vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní, vedenie poisťovne považuje za korektné pri vyvodzovaní hmotnej či personálnej zodpovednosti, alebo náhrady škody mať k dispozícii aj tieto závery. VšZP v tejto súvislosti poskytuje orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť.“ Aké adekvátne opatrenia to budú, je zatiaľ neznáme. Jedinečný superkód pre pána Kostku a jeho priaznivcov poisťovňa zrušila, a tak sa zdá, že je všetko v poriadku. Vyhodené peniaze sú v nedohľadne a je len otázne, či ich niekto systému bude musieť vrátiť. A to, že si niekto tento „superkšeft“ odsedí, je zrejme len zbožná utópia.


Kvet im spálňu zdobil dlhé roky, kým si nevšimli zmenu: Takmer sa nevyhli tragédii!
Narodeniny nekonečne krásnej supermodelky: Wau, veľkolepé vyznanie od muža jej života!
Uvezie 530 cestujúcich a zníži emisie o 20 percent. Pozrite si prvú hybridnú loď na svete

Focus Media
VIDEO
© Život Publishing, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×