Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Nárok na vdovský dôchodok: Smrť manžela nestačí

03.12.2013 (44/2013) Na uplatnenie nároku na vdovský dôchodok a nároku na jeho výplatu je nevyhnutné splniť aspoň jednu z mnohých podmienok.
Nárok na vdovský dôchodok: Smrť manžela nestačí
1 fotografia v galérii
Ilustračná snímka
Autor fotografie: Shutterstock


Môj manžel zomrel pred mesiacom, máme spolu tri deti, už dospelé, ale stále študujú. Ja mám 50 rokov, pracujem. Mám nárok na vdovský dôchodok? Aké podmienky musím splniť a kde si tento dôchodok môžem vybaviť?

Helena

Odpovedá advokátsky koncipient JUDr. Tibor Kerata, Advokátska kancelária HMG & PARTNERS

Bohužiaľ, Helena, na základe poskytnutých informácií nemožno zodpovedať otázku, či máte nárok na vdovský dôchodok. Pokúsim sa vám však priblížiť zákonné podmienky vzniku nároku na vdovský dôchodok, náležitosti, ktoré sú nevyhnutné na aplikáciu žiadosti o priznanie vdovského dôchodku, na základe ktorej dôjde k začatiu konania o priznanie vdovského dôchodku, a kde možno žiadosť podať.

Nárok na vdovský dôchodok máte, pokiaľ váš manžel ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok, alebo ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu či choroby z povolania.

Pokiaľ váš manžel naplnil ku dňu smrti aspoň jednu z uvedených podmienok, dňom jeho smrti vám vznikol nárok na vdovský dôchodok. Na uplatnenie nároku na vdovský dôchodok a nároku na jeho výplatu je nevyhnutné, aby ste kontaktovali príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, kde bude s vami spísaná žiadosť o priznanie vdovského dôchodku. Všeobecná miestna príslušnosť pobočky na spísanie žiadosti je v mieste vášho trvalého pobytu. Na základe tejto žiadosti sa začne konanie o priznanie vdovského dôchodku.

Vopred vás upozorňujem, aby ste boli pripravená, že k žiadosti ste povinná predložiť doklady preukazujúce všetky údaje, ktoré v žiadosti uvádzate (preukaz totožnosti, sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela, rodné listy detí atď.). A okrem toho k žiadosti musíte priložiť aj doklady týkajúce sa zomretého manžela. V každom prípade vám odporúčam bez zbytočného odkladu kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu, kde vám určite pomôžu pri spísaní žiadosti o priznanie vdovského dôchodku a individuálne zadefinujú všetky náležitosti, dokumenty a doklady, ktoré treba k žiadosti predložiť a priložiť.

Verím, že na základe týchto informácií viete už sama posúdiť, či spĺňate aspoň základné podmienky nároku na vdovský dôchodok, a podanie žiadosti o priznanie nároku bude pre vás už iba formalitou.

Odoslaním mailu potvrdzujem, že som oprávnený šíriť pripojené informácie, a že ich zverejnením nebudú porušené žiadne osobné či majetkové ani iné práva tretích strán. Spoločnosť Život Publishing, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac informácií nájdete na webstránke http://www.newsandmedia.sk/gdpr.

Focus Media
VIDEO
© Život Publishing, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×